příliš mnoho nejasností o týmových rolích a odpovědnostech na pracovišti může způsobit mnoho zmatků a produktivity pařezů. Naproti tomu přesně vědět, co se od vás očekává, umožňuje efektivnější a produktivnější práci.

aby členové vašeho týmu pochopili, co se od nich očekává, je důležité, abyste si při definování rolí udělali určitý čas. To vás nasměruje směrem k úspěchu týmu, spokojenosti týmu a uvidíte, že vaše cíle a cíle jsou splněny mnohem efektivněji.

protože definování rolí členů týmu je tak důležité, Fellow dal dohromady vše, co je třeba vědět o jasném stanovení rolí a konkrétních odpovědnostech pro každého člena týmu. Pokračujte v posouvání, pokud chcete zvýšit angažovanost a produktivitu svého týmu!

  • jaké jsou týmové role a odpovědnosti?
  • proč věnovat čas objasnění týmových rolí?
  • výhody definování týmových rolí a odpovědností
  • 6 tipů, jak definovat týmové role a odpovědnosti

co jsou týmové role a odpovědnosti?

týmové role a odpovědnosti se týkají úkolů spojených s popisem práce osoby,a tedy i jejich role v Organizaci. Protože každý člen týmu má několik různých povinností a je zodpovědný za plnění podobného tématu úkolů každý den, je opravdu důležité, aby odpovědnosti byly jasně definovány.

ve skutečnosti je čím jasněji definováno, tím méně zmatku a více času, který lze skutečně vynaložit na práci na organizačních cílech a cílech.

čím více jednotlivci chápou, co se od nich vyžaduje, tím více toho dosáhnou a čím více se cítí motivováni k dosažení těchto cílů.

vedoucí týmu nebo projektový manažer musí pochopit roli každého jednotlivce ve společnosti, aby mohl stanovit realistická očekávání, stanovit cíle týmu a efektivně delegovat odpovědnosti.

proč věnovat čas objasnění týmových rolí?

pokud si uděláte čas na objasnění rolí a odpovědností, vytvoří se pouze efektivnější synergie práce, bude každý člen týmu odpovědný a odstraní zmatek.

když každý pochopí, co se od nich očekává, podporuje větší autonomii a umožňuje lidem využívat svůj čas mnohem efektivněji, aniž by museli zastavit a objasnit na každém kroku.

co je lepší je, že pokud jasně rozumíte rolím a odpovědnostem každého člena týmu, poskytuje příležitost pro každého dalšího člena týmu také pochopit, na čem pracují jeho spolupracovníci. Tímto způsobem může váš tým spolupracovat a scházet se, aby získal odborné názory a podporu od svých kolegů.

výhody definování týmových rolí a odpovědností

nejvýznamnějším přínosem definování týmových rolí a odpovědností je odstranění zmatku. To objasňuje, co se od každého člena týmu konkrétně očekává, a vede je k odpovědnosti za své povinnosti.

pokud každý jasně chápe, na čem by měl pracovat, jejich čas bude využit mnohem efektivněji a na oplátku to zvýší produktivitu vašeho týmu.

výsledek? Týmový úspěch.

jak jsme již řekli, je důležité, aby členové vašeho týmu věděli, na čem jejich kolegové pracují, aby mohli podat pomocnou ruku nebo požádat o podporu s vlastními povinnostmi.

pochopení odpovědnosti svých kolegů a jejich kolegů zcela eliminuje jakoukoli příležitost pro mikrořízení, protože jste jim poskytli všechny informace, které potřebují, aby mohli pracovat samostatně nebo spolupracovat.

6 tipů, jak definovat týmové role a odpovědnosti

Nyní, když jsme se podívali na to, jaké jsou týmové role a odpovědnosti, proč je cenné věnovat čas jejich objasnění a diskutovat o výhodách, vám poskytneme několik tipů, jak konkrétně definovat role a odpovědnosti na pracovišti.

  • pochopte silné stránky svého týmu
  • Určete, co je třeba udělat
  • seznamte se a průběžně diskutujte o prioritách
  • dejte lidem vlastnictví nad konkrétními oblastmi
  • zeptejte se zaměstnanců na jejich dlouhodobé cíle
  • Sladte role a odpovědnosti s jejich cíli

1 Pochopte silné stránky vašeho týmu

nejprve musíte pochopit jedinečné a individuální silné stránky členů vašeho týmu. Alice Ko, ředitelka marketingové komunikace ve společnosti Procurify a přispěvatelka kolegů ManagerChats hovoří o důležitosti individualizace vašeho manažerského přístupu k motivaci vašich zaměstnanců:

„systém“ one-size-fits-all “ motivovat lidi nefunguje b / c lidé jsou jedinečné. Lidé mají různé motivace. Naučte se je. Manažeři, prosím individualizujte svůj přístup! … Skutečný příklad v mém týmu: jedna osoba je motivována stretch cíle & dosažení nemožné věci. Další osoba je motivována spoluprací s kolegy, se kterými se cítí v bezpečí. Investujte do učení silných stránek a hodnot lidí a budete zlatí.“

2 Určete, co je třeba udělat

Chcete-li přiřadit odpovědnosti členům vašeho týmu, musíte mít jasnou představu o tom, co je skutečně třeba udělat, a upřednostnit úkoly způsobem, který nejúčinněji dosáhne obchodních cílů a cílů. Ve stejné panelové diskusi Cassy Aite (generální ředitel Hoppier) zdůraznil, jak Ústřední je dovednost stanovení priorit:

„každou neděli se dívám na svůj kalendář a neúnavně upřednostňuji před začátkem týdne. Přiblíží mě to k mým cílům? Ano? Skvělé, jdeme na to! Ne? Zruš to, nebo to nedělej!“

Přemýšlejte o vytvoření protokolu akcí (nebo sdíleného streamu v Fellow), kde můžete přiřadit konkrétní osoby ke konkrétním úkolům s určeným datem splatnosti. Tudy, udržuje vás a celý váš tým organizovaný a odpovědný, práce s jasnými časovými osami.

streamy jsou digitální poznámkové bloky, které můžete použít samostatně nebo se svým týmem k zachycení nápadů,cílů a všeho, co si vysníte.

3 setkávejte se a diskutujte o prioritách průběžně

vždy je dobré si povídat o větším seznamu úkolů týmu, abyste mohli spolupracovat a dospět k dohodnutému konsensu o tom, co je třeba udělat jako první.

zvažte vyčlenění času každý týden na diskusi o prioritách se svou skupinou. Týdenní týmové setkání je opravdu efektivní pro plánování a reflexi.

Connor Skelly, marketingový ředitel Brightfield Group hovoří o důležitosti zůstat organizovaný a co se stane, když priority nejsou stanoveny:

„to vedlo k mnoha vyhoření, zmeškané termíny, a dobré nápady mizí do éteru.“

Zní vám to také jako noční můra? Při stanovování termínů v prostředí spolupracujícího týmu se ujistěte, že jste co nejjasnější.

4 Dejte lidem vlastnictví nad konkrétními oblastmi

pokud dáte členům týmu úplné vlastnictví nad konkrétními úkoly, ukážete jim, že v ně máte veškerou důvěru, abyste mohli dělat věci. To bude motivovat a povzbudit své zaměstnance, aby převzali iniciativu a rostli ve svých rolích. Jack Appleby, Sr. Kreativní stratég ve společnosti Twitch hovoří o výhodách, jak přimět své zaměstnance, aby vlastnili určité povinnosti:

„jsem velkým zastáncem toho, aby se všichni cítili, jako by někde měli vlastnictví. Přispívání je dobré, ale ať mají lidé prostor, ve kterém se mohou rozhodovat. Pokud si stanovíte cíle brzy, to vám umožní vytvořit upřímnou zpětnou vazbu v rámci těchto cílů – tak to, co říkáte, je vždy v souladu se získáním nejlepšího střelce člena týmu tam, kam chce jít.“

5 zeptejte se zaměstnanců na jejich dlouhodobé cíle

Zjistěte více o dlouhodobých cílech vašich zaměstnanců. Zde můžete skutečně vytvořit spojení mezi organizačními a osobními cíli členů vašeho týmu. Neexistuje lepší synergie, než najít způsob, jak dosáhnout obchodních cílů a zároveň podporovat jednotlivce k dosažení jejich cílů. Hiten Shah, spoluzakladatel & generální ředitel FYI hovoří o důležitosti stanovení cílů se svými zaměstnanci:

„jako manažer, mým hlavním úkolem je pomoci identifikovat a vyřešit všechny blokátory, které mají lidé, se kterými pracuji. Považuji se za kouče, který mi umožňuje přizpůsobit svůj přístup na základě každého jednotlivého člověka a jeho odpovědnosti ve společnosti. Užitečným přístupem k přímé zprávě s kariérním postupem je pomoci jim při stanovování krátkodobých, středních a dlouhodobých cílů. Explicitním definováním těchto cílů se kariérní postup stává měřitelným a lze jej pravidelně sledovat v kadenci během 1: 1.“

když propojíte obchodní a osobní rozvojové cíle, ukážete svým zaměstnancům, že vám záleží na jejich zájmech a budete je podporovat při dosahování jejich cílů.

6 sladit role a odpovědnosti s jejich cíli

jakmile dobře porozumíte cílům člena týmu, přemýšlejte o tom, jak jim můžete přiřadit konkrétní odpovědnosti, které jim pomohou dosáhnout těchto cílů. Senior Social Media Manager ve společnosti Databricks, Syed Ali, hovoří o důležitosti ukázat, že vám záleží na profesním rozvoji členů vašeho týmu:

„lidé často přehlížejí měkké dovednosti potřebné k tomu, aby byli manažerem. Někteří z mých oblíbených šéfů jsou ti, kteří se o mě starali jako o osobu, ale také měl zájem o mou kariéru. Moji nejméně oblíbení šéfové byli ti, kde to bylo „transakční“.

Závěrečné myšlenky

pokud jste dostatečně organizovaní, abyste každému ze svých členů týmu přidělili konkrétní role a odpovědnosti, zjistíte, že jako tým budete efektivnější, produktivnější a více spolupracující, abyste dosáhli svých cílů a cílů.

Začněte tím, že pochopíte silné stránky svého týmu, určete, co je třeba udělat, a pravidelně se setkávejte, abyste diskutovali o prioritách, které jste si stanovili. Dejte zaměstnancům vlastnictví nad konkrétními povinnostmi a udělejte si čas, abyste skutečně porozuměli dlouhodobým cílům člena týmu.

jakmile to uděláte, můžete sladit role a odpovědnosti s jejich cíli pro konečnou výhodnou obchodní situaci, díky níž vy a vaši členové týmu pracujete na velikosti.
jako vždy, díky za návštěvu kolegy blogu! Je to vždy potěšení. Pokud jste tento článek považovali za užitečný, nezapomeňte jej předat příteli nebo kolegovi. Až příště!

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.