liian suuri epäselvyys ryhmärooleista ja vastuista työpaikalla voi aiheuttaa paljon sekaannusta ja työn tuottavuutta. Sen sijaan tieto siitä, mitä sinulta odotetaan, mahdollistaa tehokkaamman ja tuottavamman työn.

jotta tiimisi jäsenet ymmärtäisivät, mitä heiltä odotetaan, On tärkeää, että määrittelet roolit selkeästi. Tämä tulee ohjata sinua suuntaan joukkueen menestys, joukkue tyytyväisyys, ja näet tavoitteesi ja tavoitteet saavutetaan paljon tehokkaammin.

koska tiimin jäsenten roolien määrittely on niin tärkeää, Fellow on koonnut yhteen kaiken tarvittavan roolien ja erityisvastuiden selkeästä määrittelystä jokaiselle tiimin jäsenelle. Jatka vierittämistä, jos haluat lisätä tiimisi sitoutumista ja tuottavuutta!

  • mitkä ovat joukkueroolit ja vastuut?
  • miksi ottaa aikaa joukkueroolien selkiyttämiseen?
  • Joukkueroolien ja vastuiden määrittelyn hyödyt
  • 6 vinkkiä Tiimiroolien ja vastuiden määrittelyyn

Mitä ovat tiimiroolit ja vastuut?

Tiimirooleilla ja-vastuilla tarkoitetaan henkilön työnkuvaan liittyviä tehtäviä ja siten hänen rooliaan organisaatiossa. Koska jokaisella tiimin jäsenellä on useita erilaisia tehtäviä ja hän on vastuussa samanlaisten tehtävien suorittamisesta joka päivä, on todella tärkeää, että vastuut määritellään selkeästi.

itse asiassa, mitä selkeämmin määritellään, sitä vähemmän hämmennystä ja sitä enemmän aikaa voidaan todella käyttää organisaation tavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamiseen.

mitä paremmin yksilöt ymmärtävät, mitä heiltä vaaditaan, sitä enemmän he saavuttavat ja sitä motivoituneempia he ovat näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

tiiminvetäjän tai projektipäällikön on ymmärrettävä jokaisen rooli yrityksessä, jotta he voivat asettaa realistisia odotuksia, asettaa tiimin tavoitteita ja delegoida tehokkaasti vastuualueita.

miksi ottaa aikaa joukkueroolien selkiyttämiseen?

roolien ja vastuiden selkeyttäminen tuo vain tehokkaamman työn synergian, pitää jokaisen tiimin jäsenen vastuullisena ja poistaa sekaannukset.

kun kaikki ymmärtävät, mitä heiltä odotetaan, se edistää autonomiaa ja antaa ihmisille mahdollisuuden käyttää aikaansa paljon tehokkaammin ilman, että tarvitsee pysähtyä ja selventää joka vaiheessa.

parempi on se, että jos ymmärtää selkeästi jokaisen tiimin jäsenen roolit ja vastuut, se antaa kaikille muillekin mahdollisuuden ymmärtää, mitä heidän työkaverinsa tekevät. Näin tiimisi voi tehdä yhteistyötä ja tulla yhteen saadakseen asiantuntijalausuntoja ja tukea kollegoiltaan.

hyödyt ryhmäroolien ja vastuiden määrittelystä

merkittävin hyöty ryhmäroolien ja vastuiden määrittelystä on sekaannusten poistaminen. Tämä selkeyttää sitä, mitä jokaiselta tiimin jäseneltä erityisesti odotetaan, ja pitää heidät tilivelvollisina vastuustaan.

jos jokainen ymmärtää selkeästi, mihin hänen pitäisi pyrkiä, heidän aikansa tullaan käyttämään paljon tehokkaammin ja tämä puolestaan tekee tiimistä tuotteliaamman.

tulos? Joukkueen menestys.

kuten aiemmin sanoimme, on tärkeää, että tiimisi jäsenet tietävät, minkä parissa heidän kollegansa työskentelevät, jotta he voivat ojentaa kätensä tai pyytää tukea omalla vastuullaan.

oman ja kollegoiden vastuiden ymmärtäminen poistaa täysin kaikki mahdollisuudet mikrojohtamiseen, koska olet antanut heille kaiken tiedon, jota he tarvitsevat voidakseen työskennellä sekä itsenäisesti että yhteistyössä.

6 vinkkiä Tiimiroolien ja-vastuiden määrittelyyn

nyt kun olemme selvittäneet, mitä tiimiroolit ja-vastuut ovat, miksi niiden selvittämiseen kannattaa varata aikaa, ja keskustelleet hyödyistä, annamme sinulle muutaman vinkin roolien ja vastuiden määrittelemiseksi työpaikalla.

  • ymmärrä tiimisi vahvuudet
  • määritä, mitä on tehtävä
  • tapaa keskustelemaan prioriteeteista jatkuvasti
  • anna ihmisille omistusoikeus erityisalueille
  • Kysy työntekijöiltä heidän pitkän aikavälin tavoitteistaan
  • kohdista roolit ja vastuut heidän tavoitteisiinsa

1 Ymmärrä joukkueesi vahvuudet

Ensinnäkin, sinun täytyy todella ymmärtää tiimisi jäsenten ainutlaatuiset ja yksilölliset vahvuudet. Alice Ko, Procurifyn markkinointiviestinnän johtaja ja fellow ’ n Managerchatsin avustaja puhuu siitä, miten tärkeää on yksilöllistää johtamistapaasi motivoidaksesi työntekijöitäsi:

””one-size-fits-all” järjestelmä motivoida ihmisiä ei toimi b / c ihmiset ovat ainutlaatuisia. Ihmisillä on erilaiset motiivit. Opettele ne. Managerit, yksilöi lähestymistapasi! … Todellinen esimerkki tiimissäni: yksi ihminen motivoituu venyvistä tavoitteista & mahdottomien asioiden saavuttamiseen. Toista motivoi yhteistyö turvalliseksi kokemiensa kollegoiden kanssa. Investoi ihmisten vahvuuksien ja arvojen oppimiseen, niin olet kultaa.”

2 Määritä, mitä on tehtävä

voidaksesi jakaa vastuut tiimisi jäsenille, sinulla on oltava selkeä käsitys siitä, mitä todella on tehtävä, ja priorisoi tehtävät tavalla, joka parhaiten saavuttaa liiketoiminnan tavoitteet ja tavoitteet. Samassa paneelikeskustelussa Hoppierin toimitusjohtaja Cassy Aite korosti, kuinka keskeistä priorisoinnin taito on:

”katson kalenteriani joka sunnuntai ja priorisoin hellittämättä ennen viikon alkua. Pääsenkö sillä lähemmäs tavoitteitani? Niin? Hienoa, tehdään se! Eikö? Peru se tai älä tee sitä!”

mieti toimintalokin (tai jaetun virran luomista Fellow-palvelussa), jossa voit määrittää tiettyjä henkilöitä tiettyihin tehtäviin määrätyllä eräpäivällä. Näin se pitää sinut ja koko tiimisi järjestäytyneenä ja vastuullisena, selvin aikajanoin.

streamit ovat digitaalisia muistilappuja, joita voit käyttää joko yksin tai tiimisi kanssa tallentamaan ideoita, tavoitteita ja mitä muuta keksit.

3 tapaa ja keskustele prioriteeteista jatkuvasti

on aina hyvä keskustella joukkueen laajemmasta tehtävälistasta, jotta voit tehdä yhteistyötä ja päästä yhteisymmärrykseen siitä, mitä pitää tehdä ensin.

harkitse, että varaat joka viikko aikaa keskustellaksesi ryhmäsi kanssa tärkeysjärjestyksestä. Viikoittainen ryhmäkokous on todella tehokas suunnittelun ja pohdinnan kannalta.

Connor Skelly, Brightfield Groupin markkinointijohtaja puhuu järjestäytymisen tärkeydestä ja siitä, mitä tapahtuu, kun prioriteetteja ei aseteta:

”siitä seurasi paljon työuupumusta, myöhästymisiä ja hyvien ideoiden hiipumista eetteriin.”

Kuulostaako tämä painajaiselta sinustakin? Varmista, että olet mahdollisimman selkeä, kun asetat määräaikoja yhteistyössä tiimiasetuksessa.

4 anna ihmisille omistusoikeus tietyillä alueilla

antamalla tiimisi jäsenille täydellinen omistusoikeus tiettyihin tehtäviin osoittaa heille, että sinulla on kaikki luottamus siihen, että he saavat asiat hoidettua. Tämä motivoi ja rohkaisee työntekijöitäsi olemaan aloitteellisia ja kasvamaan rooleissaan. Jack Appleby, Vanhempi. Creative Strategist Twitch puhuu eduista saada työntekijät omistaa tiettyjä velvollisuuksia:

”uskon vahvasti siihen, että jokainen kokee omistavansa jossain. Osallistuminen on hyvä asia, mutta annetaan ihmisille alue, jolla he voivat tehdä päätöksiä. Jos asetat tavoitteet aikaisin, se mahdollistaa rehellisen palautteen kehittelyn noiden tavoitteiden sisällä-näin se, mitä sanot, on aina linjassa sen kanssa, että tiimiläinen saa parhaan mahdollisuuden siihen, mihin hän haluaa mennä.”

5 Kysy työntekijöiltä heidän pitkän aikavälin tavoitteistaan

Lue työntekijöiltäsi pitkän aikavälin tavoitteista. Tässä voit todella luoda yhteyden organisaation ja henkilökohtaisten tavoitteiden tiimisi jäseniä. Ei ole parempaa synergiaa kuin löytää tapa saavuttaa liiketoiminnan tavoitteet ja samalla tukea yksilöitä saavuttamaan tavoitteensa. Hiten Shah, perustajajäsen & FYI: n toimitusjohtaja puhuu tavoitteiden asettamisen tärkeydestä työntekijöidensä kanssa:

”koska johtaja, minun ydintyö on auttaa tunnistamaan ja ratkaisemaan kaikki estäjät, että ihmiset, jotka työskentelen on. Pidän itseäni heille valmentajana, jonka avulla pystyn muokkaamaan lähestymistapaani jokaisen yksilön ja heidän vastuunsa mukaan seurassa. Hyödyllinen tapa auttaa suoraa raporttia urakehityksessä on auttaa heitä asettamaan lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteita. Määrittelemällä nämä tavoitteet yksiselitteisesti urakehitys muuttuu mitattavissa olevaksi ja sitä voidaan seurata säännöllisin askelin 1:1s: n aikana.”

kun yhdistät liiketoiminnan ja henkilökohtaisen kehityksen tavoitteet, osoitat työntekijöillesi, että välität heidän eduistaan ja aiot tukea heitä saavuttamaan tavoitteensa.

6 kohdista roolit ja vastuut heidän tavoitteisiinsa

kun sinulla on hyvä käsitys joukkuetoverisi tavoitteista, mieti, miten voit antaa heille erityisiä vastuita, jotka auttavat heitä saavuttamaan nämä tavoitteet. Senior Social Media Manager Databricks, Syed Ali, puhuu siitä, miten tärkeää on osoittaa, että välität tiimisi jäsenten ammatillisesta kehityksestä:

”ihmiset usein sivuuttavat pehmeä taitoja tarvitaan johtaja. Jotkut suosikkipomoni ovat niitä, jotka välittivät minusta ihmisenä, mutta olivat myös kiinnostuneita urastani. Vähiten lempipomojani olivat ne, joissa se oli ”transaktiota”.

Loppuhuipennukset

jos olet organisoitunut tarpeeksi antaaksesi kullekin tiimisi jäsenelle tietyt roolit ja vastuut, tulet huomaamaan, että tiiminä olet tehokkaampi, tuottavampi ja yhteistyöhaluisempi tavoitteidesi ja tavoitteidesi saavuttamiseksi.

aloita ymmärtämällä joukkueesi vahvuudet, määrittele, mitä pitää tehdä, ja tapaa säännöllisesti keskustelemassa asettamistasi prioriteeteista. Anna työntekijöille omistusoikeus tiettyihin vastuisiin ja käytä aikaa ymmärtääksesi tiimisi jäsenen pitkän aikavälin tavoitteet.

kun teet sen, voit sovittaa roolit ja vastuut niiden tavoitteiden kanssa lopulliseen win-win-liiketoimintaan, joka jättää sinut ja tiimisi jäsenet työskentelemään suuruuden eteen.
kuten aina, kiitos kun pistäydyit Kaveriblogissa! Tämä on aina ilo. Jos tämä kirjoitus on mielestäsi hyödyllinen, muista välittää se ystävällesi tai kollegallesi. Seuraavaan kertaan!

Leave a comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.