Huseiere kan tømme En Rheem vannvarmer ved å slå av strømmen til varmeren, slå av vannforsyningen og feste en slange til avløpsventilen. Hvis bunnen av ovnen har sedimentoppbygging, må brukeren kanskje skylle varmeren før den fylles på igjen.

før du tømmer vannvarmeren, bør huseieren slå av strømmen til en elektrisk varmeapparat eller slå en gassvarmer ned til laveste pilotinnstilling. Fest en lengde av god kvalitet hageslange til vanntank avløpsventil, som varmt vann som går gjennom en dårlig kvalitet myk slange kan føre til at den lekker. Kjør den andre enden av slangen til en kjeller etasje avløp, sump hull, et område utenfor huset eller en sterk plastbøtte. Lukk kaldvannsforsyningsventilen, og åpne trykkavlastningsventilen, samt varmtvannssiden av nærmeste trykk. Åpne avløpsventilen og tøm tanken.

for å spyle noe sediment ut av tanken, lukk avløpsventilen, åpne kaldvannsinntaksventilen, la tanken fylle på og tøm den igjen. Hvis det er mye sediment, fyll på og tøm det noen flere ganger. Når tanken er ren nok, stenge avløpsventilen, fylle tanken en gang til, lukke trykkavlastningsventilen, og slå strøm eller gass varme på igjen. Huseiere bør skylle varmtvannstanker hver sjette måned til et år.

ANNONSE

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.