masterdatasletting er ikke en enkel sletting hva vi vanligvis gjør For Info Cube eller DSO. Masterdata kan ha avhengighet med transaksjonsdataene, i dette tilfellet Er Det Ikke lett Å Slette Masterdata. Vi bør først slette de relaterte hoveddataene over transaksjonsdataleverandørene (Info Cube eller DSO eller Info Object), og deretter må vi slette hoveddataene. Her i denne bloggen vil jeg gjerne dele prosedyren hva vi følger For Masterdata sletting i vårt prosjekt,

  1. Identifiser Hoveddataene vi ønsker å slette. Her vil jeg gjerne slette en data for en ansatt i masterdataene.

2. Velg alle de tre postene og slett. Etter å ha trykket på slett-knappen, klikk Lagre, neste pop up vil komme for å velge data sletting Uten SID og MED SID. Velg Alltid MED SID og Lagre.

3. Hvis hoveddataene brukes et sted i transaksjonsdataleverandørene (Info Cube eller DSO eller Info Object), vil det ikke få data slettet i hoveddataene. Det vil dukke opp en melding som sier «Ingen Masterdata ble slettet».

4. Dette betyr at masterdataene brukes et sted, for å sjekke hvor DETTE går TIL transaksjonen SLG1 og passere parametrene som nevnt i skjermbildet nedenfor,

etter å ha passert de ovennevnte parametere utføre og nå kan du se detaljene der masterdata fortsatt brukes.

5. Nå i det ovennevnte trinnet viser det at masterdataene brukes på En Av Info-kuben. Vanligvis viser Det Info Cube, DSO, Eller Info Objekt. Hvis masterdataene brukes I Info-Kuben, må du gjøre selektiv sletting av masterdataene i Den Info-Kuben. Ved Å gjøre Dette slettes Faktatabelldata bare, for å slette dataene I Dimensjonstabellen, gå til transaksjon RSRV, og passere de nødvendige parametrene og utføre for test.

hvis hoveddataene brukes I DSO, må du gjøre selektiv sletting av hoveddataene i DEN DSO, ved å gjøre disse dataene i Den Aktive datatabellen og Endret loggtabell blir slettet.

hvis hoveddataene brukes I Info-Objektet, må du gjøre selektiv sletting av hoveddataene i Det Info-Objektet og følge prosedyren fra 1 til 5 hvis hoveddataene for det nåværende objektet brukes et sted i målleverandørene(Info Cube eller DSO eller Info Object).

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.