Svar: Døperen Johannes kom med noen dristige uttalelser under sin tjeneste: Matteus 3: 1-3: «I de dager Kom Døperen Johannes og forkynte i judeas ørken og sa: ‘Omvend dere, for himlenes rike er nær! For det er han som ble talt om ved profeten Jesaja og sa: ‘en røst av en som roper i ørkenen:» Rydd herrens vei, gjør hans stier rette.»‘»

Å Komme inn I Guds Rike er en prosess, og den begynner MED OMVENDELSE. Vil det alltid være enkelt? Ingen. Vi vet At Kristus led forferdelig, ufortjent. Så vi, som ikke kan komme i nærheten av å hevde Kristi verdighet, må også være rede til å lide. Tenk på Hva Apostelen Paulus skrev, at vi Er guds barn, » og er vi barn, da er vi arvinger – guds arvinger og Kristi medarvinger, såfremt vi lider Med Ham, for at vi også skal bli herliggjort sammen. For jeg mener at den nærværende tids lidelser ikke er verdige til å bli sammenlignet med den herlighet som skal åpenbares på oss» (Romerne 8:17-18).

Bibelen sier at de som er trofaste mot Sin Frelser, Jesus Kristus, vil tjene Under Ham I det kommende Guds Rike her på jorden. Vi bør ikke forvente at dette er en slags «automatisk» prosess der vi bare sier at vi elsker Jesus og dermed får en plass i Hans Rike. Kristus sa til oss: «Ikke hver den Som sier Til Meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den Som gjør min himmelske Faders vilje» (Matteus 7).:21).

Men Vi kan også trøste Oss Med Kristi egne ord :» For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett» (Matteus 11:30). Vår lidelse vil være som Ingenting i Forhold Til Kristi. Og det er vel verdt det! Gud ønsker deg i Sitt Rike, » at Du skulle vandre Verdig Gud som kaller deg inn I sitt eget rike og herlighet.»(1 Tess 2: 12).

Adlyd Gud, uthold prøvelser som de kommer, og du kan ikke bare komme Inn I Guds Rike, men Også hans herlighet!

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.