Vil Jeg Gå I Fengsel For Et Vanlig Angrep Første Lovbrudd?

 vanlig angrep første lovbrudd

Vanlig angrep er den minst alvorlige av overgrepsanklagene. Det er underlagt s39 Av Criminal Justice Act 1988.

om du vil gå i fengsel for et felles overgrep første lovbrudd avhenger av en rekke faktorer.

alle lovbrudd for domstolene har strafferettslige retningslinjer. Retten må følge retningslinjene med mindre det er gode grunner til ikke å gjøre det.

retten vil se på lovbruddet og identifisere hva som gjør det mer alvorlig og også hva som vil gjøre det mindre alvorlig.

ved vanlig overfall er de faktorene som vil gjøre det mer alvorlig omfanget av eventuelle skader, om offeret er sårbart og gjentatte overfall på samme offer. Retten vil også se for å se om et våpen ble brukt (dette kan inkludere en headbutt eller spark med en sko), om lovbruddet ble overlagt og om du var en del av en gruppe eller gjeng angrep.

hvis det finnes en rekke av disse faktorene, kan retten vurdere å sende deg til fengsel. Maksimal fengselsstraff for vanlig overgrep er 6 måneder.

du kan unngå fengsel selv om disse faktorene eksisterer hvis det er det som kalles formildende faktorer. Dette er ting som gjør lovbruddet mindre alvorlig og inkluderer noen provokasjon, om du har noen lærevansker og hvor du handlet i selvforsvar, men gikk for langt.

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.