voor een bedrijf is het ingewikkelder om een werknemer te ontslaan dan om een werknemer in dienst te nemen als het contract niet afloopt. Als u een werknemer redelijkerwijs wilt ontslaan, is de eerste stap om de opzegtermijn nauwkeurig te berekenen.

“de opzegtermijn” is de periode tussen de opzegtermijn en de dag waarop het contract wordt opgezegd. Meestal zullen beide partijen het erover eens bij het ondertekenen van het contract. Indien de twee partijen geen overeenstemming hebben bereikt over de desbetreffende kennisgeving, dient de vereiste opzegtermijn te worden vastgesteld volgens de Arbeidsverordening(Eo). Laten we eens kijken hoe de opzegtermijn te berekenen.

hoe de opzegtermijn tijdens de proefperiode berekenen?

als een werknemer zich binnen de eerste maand van zijn proeftijd bevindt, is de opzegtermijn niet vereist.

indien een werknemer na de eerste maand van proeftijd is:

  1. indien het contract voorziet in de vereiste opzegtermijn, volgens de overeenkomst, maar niet minder dan 7 dagen
  2. indien het contract niet voorziet in de vereiste opzegtermijn, dient het niet minder dan 7 dagen opzegtermijn te zijn
  1. indien het contract voorziet in de vereiste opzegtermijn, zoals bepaald in de overeenkomst, maar niet minder dan 7 dagen
  2. indien het contract niet voorziet in de vereiste opzegtermijn, dient het niet minder dan 1 maand

de opzegtermijn is de overeengekomen termijn.

Wanneer moeten werknemers worden geïnformeerd over beëindiging?

indien de opzegtermijn in dagen of weken wordt uitgedrukt, kan, om geschillen te voorkomen, de dag waarop de opzegging van de arbeidsovereenkomst wordt gegeven, van de opzegtermijn worden uitgesloten.

indien de opzegtermijn in maanden wordt uitgedrukt, heeft de EO bepaald dat de dag waarop de opzegtermijn van de arbeidsovereenkomst wordt gegeven, in de opzegtermijn moet worden opgenomen.

een “maand”: een periode die aanvangt op de dag waarop de kennisgeving van de ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt gegeven, en eindigend–

  • aan het einde van de dag voorafgaand aan de overeenkomstige datum in de volgende maand (bv. 13 februari tot en met 12 Maart);
  • waar er geen overeenkomstige datum in de volgende maand, aan het einde van de laatste dag van de volgende maand (bijvoorbeeld 30 januari tot de laatste dag van februari); of
  • waarbij de aanvang van de dag is de laatste dag van een maand, aan het einde van de laatste dag van de volgende maand (bv. de laatste dag van februari tot 31 Maart).

bijvoorbeeld:

u hebt een ontwerper ingehuurd en de opzegtermijn voor de arbeidsovereenkomst is 2 maanden. Hij is de proefperiode gepasseerd, maar zijn prestaties zijn zeer slecht de laatste tijd. Als je hem wilt ontslaan, hoe lang moet je hem dan inlichten? Wanneer is zijn laatste dag?

volgens het door beide partijen ondertekende arbeidscontract moet u de werknemer 2 maanden van tevoren informeren. De beëindigingsdatum wordt berekend vanaf de dag dat u de kennisgeving doet, en de dag voor dezelfde dag van de volgende maand. Bijvoorbeeld, als je het bericht op 6 juli geeft, dan zou zijn laatste dag op 5 September moeten vallen.

als de opzegtermijn niet is voorzien, moet de werkgever de betaling in plaats van kennisgeving te geven!

” betaling in plaats van opzegging ” verwijst naar de betaling van Loon gelijk aan het aantal dagen in de opzegtermijn wanneer de onderneming een werknemer zonder opzegging ontslaat.

hoe wordt de betaling berekend in plaats van de aankondiging?

de formule voor de berekening van de betaling in plaats van opzegging is het gemiddelde dagloon (ADW) verdiend door een werknemer in de periode van twaalf maanden X opzegtermijn uitgedrukt in dagen, weken of maanden:

  1. opzegtermijn uitgedrukt in dagen of weken, ADW X aantal dagen in de opzegtermijn waarvoor de lonen normaal gesproken aan de werknemer verschuldigd zouden zijn
  2. opzegtermijn uitgedrukt in maanden, ADW X aantal maanden gespecificeerd in de opzegtermijn

de berekening van ADW is ingewikkeld, pijnlijk en gemakkelijk fout te maken, maar Workstem, een one-stop human resource management systeem, kan nauwkeurig de ADW, opzegtermijn en betaling in plaats van bericht volgens de werknemer join datum en historische salaris records.

 de alt-attribuutwaarde van deze afbeelding is leeg. Hoe de meldingsperiode te berekenen wanneer de bestandsnaam een werknemer is die wordt ontslagen? -2-2. png

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.