het overdragen van uw schuld aan een incassobureau is iets wat geen Canadees wil afhandelen, maar als u achterloopt met uw betalingen, is dit geen ongehoord scenario.

incassobureaus zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn in het invorderen van onbetaalde schulden, en zij kunnen contact met u opnemen om te proberen te innen op achterstallige of in gebreke gebleven rekeningen. Achtervolgd worden door incassanten kan snel veranderen in een nachtmerrie, dat is de reden waarom veel Canadezen zich afvragen hoe lang collecties agenten kunnen proberen te verzamelen.

inhoudsopgave:

Hoe lang kan een schuldeiser een schuld in Canada nastreven?

het directe antwoord is dat een incassobureau voor altijd kan proberen een schuld te innen, maar ze hebben slechts een korte tijd om je legaal te vervolgen om geld terug te vorderen. In een verjaringstermijn wordt met name een termijn vastgesteld waarbinnen een schuldeiser een gerechtelijke procedure kan beginnen door een vordering in te dienen bij de rechtbank om een schuldvordering in te vorderen.De verjaringstermijn voor Canada bedraagt zes jaar; veel provincies hebben deze termijn echter verlaagd tot twee jaar.

is het legaal voor een incassant om een 20-jarige schuld na te streven? Helaas is het antwoord ja. Een incassobureau of schuldeiser kan proberen om een uitstaande schuld te innen in eeuwigheid; echter, door Provinciale statuten van beperking, heb je een verdediging tegen elke juridische actie zodra de verjaringstermijn is verstreken.

dit betekent dat, hoewel een incassobureau kan blijven bellen en proberen de schuld te innen, elke juridische actie die zij na het verstrijken van de termijn zouden kunnen suggereren, een loze bedreiging is. Bovendien heb je het recht om een klacht in te dienen bij het bureau voor consumentenbescherming als je het gevoel hebt dat de incassanten je lastigvallen.

Wat is de verjaringstermijn in Canada?

de verjaringstermijn voor incassoacties verbiedt een schuldeiser of incassobureau u na een bepaalde termijn aan te klagen. Na het verstrijken van deze tijd, is het veel moeilijker—en vaak onmogelijk—voor een schuldeiser om geld te verzamelen van een schuldenaar voor een onbetaalde schuld.

het Canadese recht begint met een verjaringstermijn van zes jaar. Echter, elke provincie en grondgebied in Canada heeft zijn eigen statuut van beperkingen. Elke provinciale verjaringstermijn vanaf januari 2020 is als volgt:

 • Alberta: 2 jaar
 • British Columbia: 2 jaar
 • Manitoba: 6 jaar
 • New Brunswick: 2 jaar
 • Newfoundland en Labrador: 2 jaar
 • Northwest Territories: 6 jaar
 • Nova Scotia: 6 jaar
 • Nunavut: 6 jaar
 • Ontario: 2 jaar
 • P. E. I.: 6 jaar
 • Quebec: 3 jaar
 • Saskatchewan: 2 jaar
 • Yukon: 6 jaar

verjaringstermijnen gelden doorgaans voor ongedekte schulden. Een oude creditcard schuld, mobiele telefoonrekening of sportschool lidmaatschap account, bijvoorbeeld, is onderworpen aan de verjaringstermijn. U kunt echter geen provinciale beperking wetten gebruiken om een rechterlijke uitspraak te vermijden voor:

 • gegarandeerde schuld
 • overheidsschuld, inclusief studieleningen en belastingschulden
 • niet-aflosbare schulden zoals alimentatie voor kinderen en echtgenoten, boetes en verplichtingen die voortvloeien uit fraude.

Provinciale beperkingen wetten zijn niet van toepassing op de Canada Revenue Agency. Over het algemeen, CRA collecties heeft tien jaar om juridische stappen te beginnen voor de meeste fiscale schulden en de overheid student schuld.

kan een incassobureau schuld opnieuw laten verouderen?

het is essentieel om te begrijpen dat de verjaringstermijn begint op de datum van uw laatste betaling. Het is mogelijk om dit startpunt opnieuw in te stellen als de termijn nog niet is verstreken. De verjaringstermijn begint opnieuw als u:

 • doe een betaling, zelfs een gedeeltelijke betaling
 • bevestig schriftelijk dat u de schuld verschuldigd bent.

zodra een verjaringstermijn is verstreken, kan het beginpunt niet opnieuw worden ingesteld.

incassanten zijn zich zeer bewust van dit resetmechanisme, daarom zullen ze proberen u aan te moedigen om een kleine symbolische betaling te doen als een ‘gebaar van goodwill’ of een brief of e-mail te sturen waarin uw situatie wordt uitgelegd en om meer tijd wordt gevraagd. Het doen van een van deze kan opnieuw verouderen van de schuld. Herveroudering van een schuld begint de verjaringstermijn voor een oude schuld opnieuw, waardoor ze meer tijd hebben om juridische stappen te ondernemen.

wanneer een rekening wordt doorverwezen naar een incassobureau, neemt de incassobureau het volledige proces van het ophalen van het uitstaande geld over. Wanneer ze dat doen, bevinden ze zich in dezelfde positie als de oorspronkelijke schuldeiser wat betreft hoeveel ze kunnen innen en hoe. Dus, als uw schuld nieuw is, kan uw incassant u nog steeds aanklagen. Als het een oude schuld is en de verjaringstermijn voorbij is, kunnen ze geen juridische stappen ondernemen, maar kunnen ze natuurlijk blijven oproepen.

voordat u iets doet naar aanleiding van een betalingsverzoek, kijkt u naar uw administratie om uw laatste betalingsdatum te bepalen. Als je het niet weet, haal dan een gratis kopie van je kredietrapport. Kijk of die rekening is opgenomen in de accounts sectie van uw rapport en kijk naar wat de laatst gerapporteerde betalingsdatum is.

een andere manier waarop incassanten proberen een schuld opnieuw te verouderen is door een oude schuld zoals bij incasso aan het kredietbureau te melden. Incassorekeningen blijven zeven jaar op je kredietrapport staan. Als een debiteur een 10-jarige schuld terug kan krijgen op uw kredietrapport, weten ze dat dit u kan vragen om te betalen of te regelen om het te laten verwijderen. Zij kunnen echter volgens de wet geen misleidende informatie verstrekken aan een kredietbureau. Als dit gebeurt, neem dan contact op met het kredietbureau en gebruik het error dispute mechanisme om het item te verwijderen. U kunt ook het incassobureau melden voor oneerlijke of illegale praktijken.

wat als uw schuldeiser de schuld heeft afgeschreven?

rekeningen worden over het algemeen naar inning verwezen wanneer een debiteur stopt met het verrichten van betalingen, en de crediteur is van mening dat het waarschijnlijk is dat de betalingen niet snel zullen worden hervat. Dit gebeurt meestal wanneer uw account 90 dagen achterstallig of langer is, afhankelijk van het interne beleid van uw oorspronkelijke crediteur. Na vele jaren, ze kunnen ook besluiten om uw account rechtstreeks te verkopen aan een schuld koper voor centen op de dollar.

wanneer uw crediteur een rekening verzendt of verkoopt aan een incassobureau, kan het zijn dat hij besluit de schuld af te schrijven of uit zijn boeken te wissen als niet-collectible. Schuldeisers doen dit vaak om fiscale redenen.

de schuld verdwijnt echter niet alleen omdat de schuldeiser uw schuld in zijn administratie heeft afgeschreven. Een incassobureau kan nog steeds incasseren op een opgeladen schuld.

Wat gebeurt er na het verstrijken van de verjaringstermijn?

hoewel u het geld verschuldigd bent totdat de schuld is betaald of afgewikkeld, zijn de opties van een incassant beperkt wanneer de verjaringstermijn afloopt. Op dit punt, bellen en het verzenden van collectie brieven die betaling eisen voordat verdere actie wordt ondernomen zijn meestal gewoon bedreigingen.

echter, na de limietperiode:

 • incassobureau ‘ s kunnen blijven bellen en om betaling vragen
 • de schuld blijft op uw kredietrapport staan gedurende zeven jaar vanaf de datum van de laatste betaling

indien een incassobureau u na de verjaringstermijn probeert aan te klagen, kunt u de vordering verdedigen door het gerecht ervan in kennis te stellen dat de verjaringstermijn is verstreken. Als je niet voor de rechter komt en deze verdediging pleit, kan dat resulteren in een vonnis ten gunste van het incassobureau.

of u ervoor kiest een oude schuld te betalen, is aan u. Het zal van je krediet vallen na zeven jaar, maar incassobureaus kunnen nog steeds bellen. Als u wilt stoppen met de gesprekken, kunt u aanbieden om te schikken. Doe dit aanbod alleen als dat is wat je van plan bent te doen. Anders, negeer de gesprekken.

of de verjaringstermijn is verstreken of niet, u hebt rechten wanneer u te maken hebt met een incassobureau. Incassobureaus kunnen alleen contact opnemen met uw vrienden, familieleden, buren of werkgever om uw telefoonnummer of adres te krijgen, maar ze zijn niet toegestaan om hen voor te stellen dat u uw schulden moet betalen. Ze kunnen geen bedreigende of intimiderende taal gebruiken en onredelijke druk uitoefenen om je te dwingen de schuld terug te betalen.

als een incassant uw rechten niet heeft gerespecteerd, kunt u een klacht indienen bij de Financial Consumer Agency of Canada of provincial consumer affairs office.

hoe lang heeft een incasso invloed op uw kredietrapport?

er zijn twee perioden om te overwegen of u een rekening naar een incassobureau hebt gestuurd:

 • de verjaringstermijn die rechtszaken of rechtsvorderingen verbiedt
 • de duur van de incassorekening blijft op uw kredietrapport staan.

een incassorekening blijft gedurende zeven jaar op uw kredietrapport staan, al dan niet betaald. Afhankelijk van het kredietbureau blijft de schuld geregistreerd vanaf de datum van uw laatste betaling of vanaf de datum waarop u de vervaldatum van uw betaling hebt gemist. Het hebben van accounts in de collectie zal uw credit score te verlagen en invloed op uw vermogen om een lening te krijgen.

als uw schuld ouder is, zal deze waarschijnlijk niet meer op uw kredietrapport verschijnen.

het doen van een betaling, of gedeeltelijke betalingen, aan een incassant herstelt ook deze klok.

Wat doet u als de schuld te oud is onder de wet beperkingen, maar nog steeds op uw kredietrapport staat? U moet beslissen hoe dit uw financiën zal beïnvloeden. Incasso accounts zal pijn doen uw credit score en kan de toegang tot een lening tegen redelijke tarieven te beperken. Als u niet van plan bent op het lenen van elk moment snel, dit kan niet uitmaken. U kunt wachten tot de zeven jaar voor de schuld te worden verwijderd uit uw kredietrapport.

als u akkoord gaat met een schikking, kunt u het incassobureau vragen een goodwill te verwijderen. Krijg dit schriftelijk als onderdeel van uw betaling en release overeenkomst.

zal een incassobureau u aanklagen om de schuld te innen?

we weten nu dat als uw schuld te oud is omdat het voorbij de beperkingsperiode is, een incassant niet langer het wettelijke recht heeft om aan te klagen, ook al kan hij blijven bellen.

maar indien de verjaringstermijn niet is verstreken, zullen zij dan een proces aanspannen?Het aanklagen van schuldenaren kost geld voor advocaten en gerechtskosten. Het gaat ook om veel tijd en papierwerk. Een incassant zal moeten overwegen de kansen van slagen in de rechtbank en hoeveel geld ze verwachten te recupereren tegen deze kosten. In de meeste gevallen, als uw schulden zijn klein, of als u geen inkomen te garneren of activa in beslag te nemen, een incassant zal geen juridische actie.

en onthoud, als een schuldeiser u aanklaagt na het verstrijken van de verjaringstermijn, hebt u het recht om een verweerschrift in te dienen en te betogen dat de schuld verjaard is.

kunt u uit de collecties komen zonder te betalen?

veel Canadezen geloven dat onbetaalde schuld op een bepaald moment verdwijnt als je het lang genoeg negeert, maar de realiteit is dat schuld niet stopt met bestaan tenzij je het terugbetaalt. Als je onbetaalde schuld hebt, zul je geld blijven verschuldigd voor de rest van je leven.

dit betekent echter niet dat u niet uit de collecties kunt komen zonder te betalen. Het is een kwestie van het begrijpen van uw financiële behoeften en tolerantieniveaus.

 • als de verjaringstermijn voor een ongedekte schuld is verstreken, hebben schuldeisers geen wettelijke middelen om beslag te leggen op uw loon of om voor de rechter achter uw vermogen aan te gaan. Als u de telefoontjes kunt negeren, kunt u ervoor kiezen om niet te betalen.
 • als het account nog steeds op uw kredietrapport staat, zal het uw credit score schaden, maar de impact neemt na verloop van tijd af. Als u niet meteen toegang tot nieuw krediet nodig hebt, kunt u de incassobureau vermijden. Vergeet niet, hoewel, het maken van een gedeeltelijke betaling kan verergeren uw score als de activiteit meer actueel zal zijn.

als u besluit een betalingsregeling met het incassobureau te sluiten, biedt u alleen aan wat u zich kunt veroorloven. Ontvang elk betalingsplan schriftelijk, inclusief een vrijgave van elk onbetaald bedrag. Zoals gezegd, kunt u ook vragen dat ze een account te verwijderen uit de collectie vroeg.

als u oproepen ontvangt voor meerdere schulden die u niet kunt betalen en u wilt een aantal opties voor schuldverlichting overwegen, bel ons vandaag nog.

het is vaak een goed idee om met een erkende curator te praten voordat u begint te onderhandelen over schuldenafwikkelingen. Een van de nadelen van de afwikkeling van uw eigen schuld is dat je misschien niet in staat zijn om alle crediteuren om een redelijk aanbod te accepteren. Incassobureaus hoeven geen betalingsvoorstel te accepteren. Het is misschien geen goed idee om sommige crediteuren af te betalen, alleen om te worstelen met een aantal resterende schulden. In veel gevallen kan een erkende curator alle schuldeisers via een consumentenvoorstel in een betaalbaar terugbetalingsplan krijgen. En natuurlijk gaat een consumentenvoorstel ook over schulden zoals studieleningen en belastingschulden.

soortgelijke berichten:

 1. waarom zou u een incassobureau
 2. 407 ETR incasso niet betalen en de verjaringstermijn
 3. wat kan een incassobureau mij aandoen?
 4. Kan Een Incassant U Dwingen Tot Onvrijwillig Faillissement?
 5. Hoe Lang Kunt U Van Uw Schuld Af Lopen? En Moet Je Dat Doen?

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.