nadat u uw baby heeft ingeschreven, kunt u kinderbijslag krijgen (die vroeger kindertoelage werd genoemd).

dit is verschuldigd aan de ouders of voogden van kinderen jonger dan 16 jaar.

het wordt ook betaald aan de ouders of verzorgers van kinderen jonger dan 18 jaar als het kind voltijds onderwijs volgt, een opleiding volgt of een handicap heeft.

de kinderbijslag wordt beheerd door het Ministerie van werkgelegenheid en Sociale Bescherming.

Wanneer een aanvraag voor kinderbijslag indienen

U moet een aanvraag voor kinderbijslag indienen binnen 12 maanden:

  • de geboorte van uw baby
  • de maand waarin het kind werd een lid van uw gezin
  • de maand uw gezin kwam wonen in Ierland

Hoe om kinderbijslag aan te vragen

Als uw baby is geboren in Ierland, bij het inschrijven van de geboorte van uw baby het Ministerie van Werkgelegenheid Zaken en van Sociale Bescherming zal beginnen met een kinderbijslag voor uw kind. Zij sturen u dan een claimformulier voor uw handtekening en betalingsgegevens.

indien u reeds kinderbijslag voor een ander kind aanvraagt, wordt uw nieuwe baby aan uw aanvraag voor kinderbijslag toegevoegd. De betaling begint automatisch vanaf de maand nadat de geboorte is geregistreerd. U krijgt een brief ter bevestiging van de betaling.Indien uw kind niet in Ierland is geboren of niet binnen de gestelde termijn (3 maanden) is geboren, moet u een formulier voor kinderbijslag invullen (formulier CB1).

u dient het formulier vervolgens toe te zenden aan de afdeling kinderbijslag van het Ministerie van werkgelegenheid en Sociale Bescherming.

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.