effectieve klachtenbrieven leggen het probleem uit en hoe u wilt dat het bedrijf het oplost. Probeer duidelijk te zijn en alleen de details op te nemen die u nodig hebt om het probleem en de gewenste oplossing te beschrijven.

informatie die u in uw brief moet opnemen

vermijd het schrijven van een boze, sarcastische of bedreigende brief. De persoon die het leest waarschijnlijk niet de oorzaak van het probleem, maar kan zeer nuttig zijn bij het oplossen van het.

Geef de basis

 • voeg uw naam, adres en telefoonnummer toe.
 • vermeld uw rekeningnummer als u een rekening bij het bedrijf hebt.
 • Geef de productnaam en het serienummer of modelnummer.
 • Datum en plaats van aankoop vermelden.

vertel uw verhaal

 • leg het probleem uit.
 • Geef een korte geschiedenis van uw inspanningen om het probleem op te lossen, als de informatie helpt uit te leggen waarom u naar het bedrijf schrijft.

vertel het bedrijf hoe u het probleem wilt oplossen

 • Geef de oplossing aan die u wilt, zoals een terugbetaling, reparatie, uitwisseling of Store-tegoed. Of, overweeg het bedrijf te vragen om een resolutie voor te stellen.
 • Toon de documenten die u bijvoegt, indien aanwezig. Onthoud: stuur alleen kopieën, geen originelen.
 • laat hen weten hoe ze u kunnen bereiken.

wees redelijk

 • geef aan hoe lang u op een antwoord wacht. Geef het bedrijf de tijd om actie te ondernemen.
 • vertel hen wat u van plan bent te doen: meld het bijvoorbeeld aan het Better Business Bureau of aan uw procureur-generaal of het bureau voor consumentenbescherming.

Dien uw klacht in

 • stuur uw brief per aangetekende brief, ontvangstbewijs gevraagd. Hou een kopie voor jezelf.
 • als u uw klacht online indient, drukt u het scherm af of maakt u een schermafdruk voordat u op “Verzenden” klikt.”

voorbeeldbrief

Gebruik deze voorbeeldbrief om een klacht over een product of dienst te schrijven.

uw adres

uw stad, staat, Postcode

Datum

naam van de contactpersoon titel bedrijfsnaam
afdeling consumentenklachten adres
Stad, Staat, Postcode

Re:

Dear:

On, I A at.

helaas, omdat .

om het probleem op te lossen, zou ik graag een. Bijgevoegd zijn kopieën van mijn administratie met betrekking tot deze aankoop .

ik kijk uit naar uw antwoord en een oplossing voor mijn probleem. Ik zal wachten tot ik hulp vraag van een bureau voor consumentenbescherming of andere hulp. Neem contact met mij op op het bovenstaande adres of per telefoon op .

oprecht,

uw naam

bijlage (s)

voorbeeld klachtenbrief

hier is een voorbeeld van hoe een klachtenbrief eruit zou kunnen zien:

Graphic is een voorbeeld van een letter die het formaat van de voorbeeldbrief gebruikt.

fraude of bedrog melden

als u denkt dat een bedrijf of verkoper oneerlijk is geweest, neem dan contact op met uw openbaar ministerie of bureau voor consumentenbescherming. Vertel de Federal Trade Commission ook, op ReportFraud.ftc.gov. de FTC Lost geen individuele klachten op, maar uw rapport helpt wetshandhaving patronen van wangedrag op te sporen en kan leiden tot een onderzoek.

voor meer hulp bij het oplossen van een klantprobleem, kijk op deze ideeën en strategieën.

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.