Paul A. Kirschner (1951) jest wybitnym profesorem Uniwersytetu Otwartego w Holandii, a także profesorem wizytującym edukacji ze szczególnym uwzględnieniem uczenia się i interakcji w kształceniu nauczycieli na Uniwersytecie w Oulu w Finlandii, gdzie został również uhonorowany doktoratem honoris causa (doctor honoris causa). Wcześniej był profesorem psychologii edukacyjnej i dyrektorem programowym Fostering Effective, Efficient and environments environments (FEEEL) w Instytucie Welten, Centrum Badań nad uczeniem się, nauczaniem i technologią na otwartym Uniwersytecie Holandii. Jest uznanym na całym świecie ekspertem w dziedzinie psychologii edukacyjnej i projektowania instruktażowego. Jest pracownikiem naukowym American Educational Research Association oraz Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Science. W latach 2010-2011 był prezesem International Society for the Learning Sciences (ISLS), członkiem Zarządu Isls CSCL i Komitetu Wykonawczego Towarzystwa oraz członkiem Aera Research Fellow (pierwszym Europejczykiem, który otrzymał to wyróżnienie). Obecnie jest członkiem Rady Naukowo-Technicznej Foundation for University Computing Facilities (SURF WTR) w Holandii oraz członkiem holenderskiej Rady edukacyjnej i jako taki był doradcą Ministra Edukacji (2000-2004). Jest redaktorem naczelnym Journal of Computer Assisted Learning, redaktorem naczelnym Computers in Human Behavior i opublikował dwie bardzo udane Książki: Ten Steps to Complex Learning (obecnie w drugim poprawionym wydaniu i przetłumaczonym/opublikowanym w Korei i Chinach) oraz Urban Legends about Learning and Education. Współredagował również dwie inne książki (Wizualizacja argumentacji i co wiemy o CSCL). Jego specjalizacja obejmuje interakcję w uczeniu się, współpracę w uczeniu się (computer-supported collaborative learning) oraz regulację uczenia się.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.