med den globala ERP-mjukvarumarknaden som förväntas vara värd 41,69 miljarder dollar i början av 2021 är effekterna av dessa system uppenbara. Även om det numret är imponerande kan de som aldrig har använt programvaran ha svårt att förstå varför ERP är viktigt för deras verksamhet. Men eftersom globaliseringen pressar marknaden för många branscher är det viktigt att söka efter alla verktyg för att ge ditt företag en konkurrensfördel. För många företag uppnås detta genom användning av ERP.

fördelar

Enterprise resource planning (ERP) används av organisationer som vill hantera sina affärsfunktioner inom ett centraliserat och integrerat system. ERP används ofta av företag som arbetar inom försörjningskedjan för att hålla reda på alla rörliga delar av tillverkning och distribution. ERP kan dock användas av ett antal olika branscher, inklusive de inom hälso-och sjukvård, ideella grupper, byggande och gästfrihet. Organisation som behöver hantera sin personal, kunder och lager kan alla lita på ERP-fördelar.

ERP lagrar alla inmatade data i en enda databas, så att alla avdelningar kan arbeta med samma information. Dessutom kan alla dessa data organiseras, analyseras och göras till rapporter. ERP samlar kundhantering, mänskliga resurser, Business intelligence, ekonomisk förvaltning, lager och supply chain kapacitet i ett system.

hämta vår ERP-Kravmall

varför ERP är viktigt

Enterprise resource planning software används för att hantera ett antal affärsfunktioner, men hur är det bättre än andra lösningar? Även om ERP kan ha liknande mål som andra lösningar, gör dess unika egenskaper det till en distinkt konkurrent på mjukvarumarknaden. Här är de åtta skälen till varför vikten av enterprise resource planning (ERP) system bör övervägas av någon organisation:

mer pengar sparas

även om många leverantörer har infört flexibel prissättning under de senaste åren, ERP-paket är fortfarande en stor investering. För många, de stora kostnaderna ensam kan göra det verkar osannolikt att programmet skulle hamna spara din organisation några pengar alls. Men när du kommer förbi klistermärkeschocken är det lättare att se hur ERP kan ge en utmärkt avkastning.

för det första förenar ERP många av de system som för närvarande kan vara fragmenterade i din organisation. Från produktutveckling till leverantörsskulder kommer din personal att kunna få tillgång till alla nödvändiga verktyg för sitt jobb från ett centraliserat system.

genom att förena system hjälper du din personal att utnyttja sin tid mer effektivt. Med ERP behöver användare inte jaga en bit information över flera system. Med den centrala databasen är information mycket lättare att hämta. Dessutom sparar din organisation pengar med ERP genom att eliminera behovet för användare att utbildas på flera system. Detta minskar inte bara mängden pengar som spenderas på träning utan minskar också den logistiska ansträngningen. Istället för att schemalägga flera träningssessioner med flera olika leverantörer behöver du bara kommunicera med en.

förbättrat samarbete

funktionerna i ERP-applikationer kan variera något beroende på vilket program du använder, men i allmänhet förbättrar alla system samarbetet på något sätt. Som tidigare nämnts är den centraliserade databasen en integrerad del av det som gör en ERP unik. Med denna databas ger du ditt företag en enda källa till sanning att arbeta från. Detta minskar eventuella fel som orsakas av att arbeta med felaktiga data, vilket ytterligare minskar kostnaderna.

dessutom minskar en central databas all tvekan eller stalling under projekt, eftersom alla teammedlemmar har tillgång till den företagsövergripande data de behöver. Dessutom finns det inget behov av att slå samman information mellan olika system eller källor. Eftersom alla data sammanställs, lagras, delas och nås via ett enda system finns det ingen oro för hur exakt, komplett eller säker datafilerna är.

det här är inte så lätt att säga om ditt team kanske skriver in samma klientinformation om och om igen i flera olika system. Utan ett ERP bjuder du in mänskliga fel i dina processer när det lätt kan undvikas.

bättre analys

en central databas med information hjälper också till att förbättra din analys och rapportering. Eftersom en ERP registrerar och lagrar all dataanvändares inmatning, ger det ett utmärkt Business intelligence-verktyg. Så länge din leverantör tillhandahåller stark funktionalitet gör ERP-programvara det enklare och snabbare för ditt team att generera olika rapporter. Rapporter som kan ta dagar av forskning och sammanställning utan en ERP tar bara några minuter.

de flesta ERP-lösningar ger en anpassningsbar instrumentpanel så chefer kan se rapporter när de först loggar in i systemet. Dessa rapporter kan innehålla allt från intäkts-och kostnadsredovisningar till anpassade nyckeltal som ger insikt i vissa funktioner. Möjligheten att snabbt få tillgång till dessa rapporter gör att du och ditt team kan fatta bättre beslut snabbare. Du behöver inte längre lita på din IT-Personal för att generera de rapporter du behöver. Slutligen kommer rapporter vanligtvis med åtkomstnivåer, vilket säkerställer att endast relevant personal ser värdefulla företagsdata.

förbättrad produktivitet

med traditionella metoder är tråkiga uppgifter helt oundvikliga. Uppgifter som att generera rapporter, övervaka lagernivåer, tidrapport spårning och bearbetning order har historiskt tagit anställda timmar att utföra. Förutom att ta upp tid, sänker dessa processer anställdas moral och öppnar dig för mänskliga fel. Efter den femtionde timmen att ange samma datalinje i olika former, är även de bästa medarbetarna skyldiga att göra ett misstag.

om du väljer rätt lösning kan ett ERP automatisera dina mest tråkiga uppgifter. Databasen inom ERP-programvara eliminerar överflödiga uppgifter som datainmatning och gör att systemet kan utföra avancerade beräkningar inom några minuter. Detta frigör dina teammedlemmars tid att göra mer tankeväckande arbete, vilket ökar din avkastning när det gäller arbetskraft. Från detta ökar ERP din organisations produktivitet, effektivitet och lönsamhet.

jämför topp ERP-programledare

lyckligare kunder

hantera dina kunder har aldrig varit så viktigt. I vår digitala tid vänder sig fler och fler människor till internet för att få råd om vilka kläder de ska ha på sig, vilken mat de ska äta och hur de ska leva sina liv. Och med 84 procent av konsumenterna litar online recensioner så mycket som de skulle en vän, tidigare kunders åsikter är mer effektfulla än någonsin.

det bästa sättet att förbättra kundnöjdheten är att tillhandahålla kundcentrerade varor och tjänster. ERP tillhandahåller detta på några olika sätt. För det första är de flesta ERP utrustade med ett CRM-verktyg (customer relationship management) eller kan enkelt integreras med ett. Med en ERP har din CRM tillgång till data över affärsfunktioner.

tillsammans med kontaktinformation kan en integrerad CRM visa dig detaljer som orderhistorik och faktureringsinformation. Detta gör det möjligt för ditt team att se dina kunder mer holistiskt för att få en bättre förståelse för deras önskemål och behov. Den ökade kundsynligheten hjälper dig att formulera din försäljningsstrategi för förbättrad leadgenerering.

förenklad regelefterlevnad och riskhantering

när företag växer och gör affärer i olika länder kan det vara svårt att hålla reda på alla de olika regler som ställs på ditt företag. Även lokala företag behöver oroa sig för olika miljö -, informationssäkerhets-och personalregler.

lyckligtvis är många ERP-erbjudanden byggda med dessa regler i åtanke för att hjälpa dig att upprätthålla efterlevnad i varje steg. Dessutom tillhandahåller ERP-programvara inbyggda revisionsverktyg för att hjälpa till med att dokumentera saker som kemisk användning och skattebestämmelser. Detta gör det otroligt enkelt att formulera rapporter och skicka dem till relevant styrande organ.

dessutom tillhandahåller ERP ofta verktyg för att hantera risker. Denna lösnings förbättrade tillförlitlighet och noggrannhet förbättrar den övergripande ekonomiska förvaltningen eftersom det finns mindre risk för fel under redovisningen. Prognosverktyg tillåter också användare att förutsäga händelser när det gäller efterfrågan, arbetskraft och budget. Med denna information i handen kan du skapa säkrare budgetar, scheman och produktutvecklingsplaner.

förbättrad lagerövervakning

en stor utmaning för växande företag är att spåra och övervaka deras växande lagernivåer. ERP använder streckkodning, RFID-taggar och serienummer för att hålla koll på ditt lager i varje steg under leveranskedjan. Dessa verktyg hjälper dig att hålla reda på lagernivåer på olika lager, vilka artiklar som är i transport och vilka artiklar som finns på hyllorna redo för konsumenterna. Den ökade lagersynligheten optimerar pick -, pack-och skeppsprocessen kraftigt och tar bort alla gissningar.

lagerövervakning stärker också rapporteringen, eftersom spårningsteknik ger mer exakta siffror. Användare kan konfigurera anpassade Nyckeltal för att se vilka produkter som rör sig snabbast — visar större efterfrågan — och som ökar bärkostnaderna. Med den större precisionen från ERP kan lagerchefer få realtidsdata på sitt lager för att fatta mer exakta affärsbeslut.

förbättrad produktionsplanering och resurshantering

tillsammans med att hantera ditt lager hanterar ERP också tillverkning. ERP ger insikt i all tillverkningsverksamhet inklusive verkstadsgolvet. Detta gör det möjligt för användare att optimera produktionsscheman, utrustning och arbetskraft för att maximera kapaciteten.

dessutom hanterar ERP din Bill of Materials (BOM) och anläggningstillgångar. Med denna programvara kan användare enkelt skapa och redigera BOMs tillsammans med hålla reda på alla tidigare ändringar. Med anläggningsförvaltning kan användare schemalägga underhåll av utrustning för att minska oväntade driftstopp, förbättra lönsamheten och leveranskedjans relationer.

ERP forskning och rapporter

Bottom Line

betydelsen av ERP uppväger långt den initiala kostnaden, tid och ansträngning i genomförandet om du väljer rätt lösning. Se vår ERP-Köpguide för mer information om funktioner och funktioner, implementeringsmål och frågor att ställa leverantörer. Med tillräckligt noggrann forskning och tankeväckande övervägande hittar du ERP-användningar som ger alla fördelar som anges ovan och målar en bild för varför ERP är viktigt för ett företag.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.