husägare kan tömma en Rheem-varmvattenberedare genom att stänga av strömmen till värmaren, stänga av vattenförsörjningen och fästa en slang i avloppsventilen. Om värmaren har sedimentuppbyggnad kan användaren behöva spola värmaren innan den fylls på igen.

innan du dränerar vattenvärmaren ska husägaren stänga av strömmen till en elektrisk värmare eller stänga av en gasvärmare till den lägsta pilotinställningen. Fäst en längd av god kvalitet trädgårdsslang till vattentanken dräneringsventilen, som varmt vatten som rinner genom en dålig kvalitet mjuk slang kan orsaka det att läcka. Kör den andra änden av slangen till en källarvåning avlopp, sump hål, ett område utanför huset eller en stark plasthink. Stäng kallvattentillförselventilen och öppna tryckavlastningsventilen samt varmvattensidan på närmaste kran. Öppna avloppsventilen och töm tanken.

för att spola något sediment ur tanken, stäng avloppsventilen, öppna kallvattenintagsventilen, låt tanken fylla på och töm den sedan igen. Om det finns mycket sediment, fyll på och töm det några gånger. När tanken är tillräckligt ren, stäng avloppsventilen, fyll på tanken en gång till, Stäng tryckavlastningsventilen och sätt på el-eller gasvärmen igen. Husägare bör spola varmvattentankar var sjätte månad till ett år.

annons

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.