bild av en ny cesspit som installeras.husägare spenderar mycket tid på att rengöra och underhålla sina cesspit-system med de flesta som förlitar sig på regelbunden pumpning för att öka systemets livslängd. Här har vi listat de faktorer som bidrar till att antingen förlänga eller förkorta livslängden för ett cesspit-system.

1. markförhållanden. Omättad jord är det nödvändiga markförhållandet för renovering av avloppsvatten. I detta tillstånd är jorden effektivt permeabel så att vatten kan röra sig genom och bortom markprofilen. Den hastighet med vilken jorden perkolerar och mängden vatten (grundvatten eller ytvatten) som påverkar markabsorptionsområdet påverkar i hög grad tillståndet för ett cesspit-system. Information om markdjup och permeabilitet i förhållande till mängden avloppsvatten som produceras bör beaktas vid planeringen av markadsorptionssystemet.

2. Hur cesspit-tanken används. Detta inkluderar nivån på avloppsvattenanvändningen och vilka material som dräneras ner i cesspit-systemet. Mängden vatten påverkar absorptionsfältets kapacitet; en mindre mängd vatten minskar belastningen på fältet. Villaägare bör också ta del av de objekt som spolas ner i systemet. Kemikalier och icke biologiskt nedbrytbara material bör undvikas eftersom de minskar den fasta uppbyggnadshastigheten i cesspit-tanken och kan leda till systemstoppning som så småningom leder till systemets misslyckande.

3. Cesspit Pumpfrekvens. Det är idealiskt att få cesspit-systemet pumpat var 1 till 3 år beroende på antalet personer som använder systemet och mängden avfall som går in i det. Regelbunden pumpning hjälper till att undvika tendensen hos fasta ämnen att gå ner i avloppsfältet vilket orsakar igensättning. Att ha cesspit tanken rengöras eller pumpas i schemat är det viktigaste steget en husägare bör ta för att förhindra fel i systemet och förlänga dess livslängd.

4. Cesspit Tank Material. Som med alla andra infrastrukturer påverkar typen och kvaliteten på material som används i konstruktionen kraftigt dess livslängd. En stål cesspit tank kan inte vara mycket perfekt för det rostar bort med åldern och kan försämras snabbt med hjälp av frätande material. Det kan förlora sina bafflar, vilket också kan leda till avloppsfältstoppning. Markförhållanden och markens surhet påverkar materialets rosthastighet. Ett konkret cesspit-system förväntas vara mer än 40 år, ett mycket långt liv för ett system. Dess livslängd kan dock vara kortare om betongen var dåligt blandad eller på grund av sur jord. Glasfiber eller plastmaterial kan ha liknande livslängd som betong, såvida de inte skadas mekaniskt.

5. Cesspit Design och Installation. Det är mycket viktigt för systemet att utformas med tillräckligt med utrymme och lämplig typ av jord (omättad jord som diskuteras i nr 1) utrymmeskraven beror på mängden avloppsvatten som strömmar in i systemet och förhållandena i avloppsfältet. Underlåtenhet att korrekt utforma cesspit-systemet kan så småningom leda till att hela systemet misslyckas.

6. Närliggande träd eller växter. Uppenbarligen placeras systemet under jord och rötter från närliggande träd eller växter kan invadera systemkomponenterna.

medan de flesta cesspit-system har en relativ livslängd på var som helst mellan 10 och 80 år, kan du förlänga systemets livslängd genom att använda sunt förnuft och komma ihåg att systemet är ”brytbart”. Vissa system kan pågå i 80 + år men kan uppleva problem med dräneringsområdet, vilket kräver att det omgivande gruset och marken byts ut. Sammantaget är uppmärksamhet på underhåll mycket viktigt för att förlänga systemets livslängd. Att ta de ovan nämnda faktorerna i noggrant övervägande skulle i hög grad bidra till att säkerställa systemets livslängd.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.