av Alina Bradford

dessa begrepp är enkla att behärska med lite övning. Här är en översikt över enpunktsperspektiv och en steg-för-steg-handledning om hur man använder den för att skapa tredimensionella byggnader.

Enpunktsperspektiv

hur man ritar perspektiv Ettpunktsperspektiv är där konstnären ritar en tredimensionell bild med hjälp av en försvinnande punkt, horisontlinje och ortogonala linjer. För att göra detta koncept tydligare, ta en titt på demobilden.

försvinnande punkt är det område av bilden som är längst bort. I många enpunktsperspektivritningar försvinner motivet när det blir längre bort, till exempel en ritning av en väg som blir mindre och mindre tills den försvinner. Där motivet försvinner kallas horisonten. De osynliga linjerna som strålar ut från försvinnande punkt kallas ortogonala linjer.

rita en byggnad

rita ett hus i perspektiv 1konstnären kan tillämpa detta koncept när man ritar byggnader. Ta en titt på Demo bild en. Horisontlinjen är hög på sidan och försvinnande punkt är den svarta pricken till höger. Konstnären kan välja dessa punkter beroende på var de vill att byggnaden ska vara.

taklinjen skapas genom att rita en linje på en av de ortogonala linjerna. Konstnären kan göra sina egna ortogonala linjer genom att rita ett X genom försvinnande punkten och sedan dela X-området i halvor genom att rita raka linjer genom mitten av X.

rita en byggnad i perspektiv 2 därefter dras en linje rakt ner från taklinjen och en annan dras från försvinnande punkt. Sedan dras en linje parallellt med taklinjen för att ansluta de två vertikala linjerna. SE Demo Bild Två.

för att skapa byggnadens sida dras en linje från taklinjen till en ortogonal linje. En vertikal linje dras sedan från denna sida taklinjen. Linjen är kortare än linjen för byggnadens främre hörn. De två vertikala linjerna är förbundna med en linje som är en spegelbild av sidotaklinjen. SE Demo bild tre för ett exempel.

rita fönster och dörrar

att rita ett hus i perspektiv 3 att rita fönster och dörrar i ett perspektiv som matchar byggnaden är enkelt. Linjer dras parallellt med taklinjen och golvlinjen. Fönster och dörrar dras för att följa dessa linjer. SE Demo bild fyra för ett exempel.

med hjälp av dessa enkla tekniker kan en mängd olika byggnadstyper ritas.

 rita fönster i ett hus i perspektiv

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.