kostnad för Ugnsbyten

kostnaderna för att installera eller byta ut en ugn är ungefär $5,500. Kostnaden sträcker sig från $2,572 – $6,212 och inkluderar utrustning, material och arbetskostnader. Om du vill ersätta en gasugn kommer din kostnad att ligga i $3,800 – $10,000-intervallet. Beloppet kan öka för högeffektiva modeller eftersom installationsprocessen är komplex i dessa. Installera elektriska ugnar är jämförelsevis billigare-ungefär $2000 – $7000. Nästan $500 – $2000 går i arbetskraftskostnad av den totala budgeten.

att konsultera en VVS-professionell är det bästa du kan göra. De kan identifiera värmekraven och ge gratis offert för arbetet. HVAC-proffsen kommer att analysera konfigurationen, designen, storleken och åldern på din fastighet för att fastställa den bästa kostnadseffektiva åtgärden för uppvärmning av fastigheten. Levande kvadratmeter av fastigheten, plats och energi elräkningar är alla viktiga faktorer för att välja rätt storlek, typ och modell av ugnen.

genomsnittlig kostnad för att installera en ugn

 • genomsnittlig kostnad – $4,388
 • allmänt intervall– $2,572 – $6,212
 • lågt intervall – $2,000
 • högt intervall– $40,000+

genomsnittlig kostnad för Ugnsbyte

den genomsnittliga kostnaden för ugnsbyte går från $2000 – $7000. Kostnaden beror på din plats och typen av ugn. För geotermiska modeller kan du behöva spendera så högt som 40 000 dollar.

 • Gas– $3,800 – $10,000
 • elektriska– $2,000 – $7,000
 • olja– $6,750 – $10,000
 • Mini-Split– $5,000 – $15,000
 • geotermisk– $10,000 – $40,000+

det finns många märken av ugnar tillgängliga på marknaden. Undersök ordentligt och välj den som verkar mest lämplig för ditt hem.

gasugn ersättning kostnad Estimator

den genomsnittliga kostnaden för att installera gasugnar är $3,800 – $10,000. Men priserna kan skjuta upp till $12,000. Jämfört med standardmodeller är de högeffektiva modellerna nästan 50% – 100% dyrare. Arbetskostnaden för installation börjar på $1600.

oljeugn ersättningskostnad

för installation av oljeugnar kommer du att betala nästan $6,750 – $ 10,000. Jämfört med el-och gasugnar har dessa ugnar använts i stor utsträckning. Men på grund av stigande oljepriser har dessa ugnar blivit föråldrade.

kostnad för elektrisk ugn ersättning

kostnaden för en elektrisk ugn installation är runt $2000 eller mer. Dessa ugnar används huvudsakligen på platser där vintrarna inte är mycket kyliga. Dessa ugnar används mer i form av geotermiska system och värmepumpar. Dessa ugnar är mycket effektiva men deras driftskostnader är mer eftersom de förbrukar en betydande mängd el för uppvärmning av hemmet.

kostnad för Ugnsavlägsnande

i vissa fall kommer återvinningsföretagen och kan ta bort de gamla komponenterna gratis eller för en minimal avgift på $50. Men om du planerar att få den gamla ugnen bort av proffs, kan du sluta betala $60 – $500 eller ännu mer. Några faktorer som bestämmer ugnsavgiften inkluderar:

 • enkelhet och bekvämlighet för borttagning
 • Avstånd till en dumpsite
 • dumpning och miljöavgifter

kostnad för ny Ugnsinstallation

kostnaden för att installera en ny ugn ligger i intervallet $2,000 – $10,000. Kostnaderna inkluderar enhetskostnad, utrustningsavgifter och arbetskraftskostnader.

 • enhetskostnader– 50%-75%
 • kostnader för utrustning, borttagning och tillstånd– 15%-25%
 • arbetskraftskostnader– 20%-30%

arbetskostnader för Ugnsinstallation

för att installera en ugn via professionell arbetskraft måste du betala $150 – $500. Om du funderar på att hyra en licensierad ugn installatör, vara redo att betala $50 – $100 per timme. Om det finns någon ytterligare teammedlem betalar du $50 per timme per medlem. Kostnaden beror på installation och om nya kanaler behöver installeras eller behöver repareras.

kostnaden för att installera ugnen och kanalsystem

kostnaden för att installera kanalsystem är $3,000 – $5,000 i genomsnitt. De flesta ugnar fungerar inte korrekt om ventilerna, kanalerna och andra typer av filter inte installeras på rätt sätt för det nya värmesystemet. Det finns många faktorer som den totala kostnaden för installationen beräknas på. Dessa inkluderar:

 • tillgänglighet
 • utgångs – och inloppsventiler
 • antal berättelser i huset
 • Temperaturkontrollzoner
 • Vägg-och sidospårmaterial

om kanaler behöver repareras ligger kostnaden i intervallet $1000 – $5000.

tillstånd och inspektioner

beroende på platsen ligger kostnaden för tillstånden i intervallet $400 – $1500. På de flesta platser ingår inspektionsavgifter på $100 i tillståndspriset. En inspektion säkerställer att maskinen fungerar korrekt. Gratis inspektioner tillhandahålls också av många lokala gasleverantörer. Välj inspektören klokt.

priserna på nya ugnar

 • högintensiv infraröd värmare– $500 – $3,000
 • gasugnar– $900 – $5,000
 • olja– $1,800 – $6,000
 • elektriska– $500 – $3,000
 • kol– $3,000 – 10,000
 • geotermisk– $2,000 – $20,000+
 • Solar– $15,000 – $30,000

naturgas och propanugn kostar

kostnaden för att installera en naturgasugn ligger i intervallet $1,000 – $6,000. Kostnaden beror på varumärket och även om omvandlingen sker från El till gas. Omvandling till propanugn sker på $200 – $500 inklusive arbetskostnad.

några fördelar med naturgas och propanugnar inkluderar billiga bränslekällor, högre effektivitet än el, bra för norra klimat och snabbaste sättet att värma ett hem.

nackdelarna inkluderar hög miljöpåverkan, behov av grundligt kanalarbete och fungerar bra i hem som är välisolerade och förseglade.

oljebrännare uppvärmning enhetskostnad

kostnaden för en oljebränningsenhet är $1,800-$6,000 spärr arbetskostnad. Även om denna typ av ugn var populär tidigare, har nu ökande oljekostnader gjort dessa nästan föråldrade.

med platslagring av bränsle skulle dessa ugnar vara mer miljövänliga än naturgas. Men ugnen släpper ut kolmonoxid i luften.

kostnad för elvärmare

för hela huset skulle en elvärmare kosta cirka $500 – $3000. Initiala kostnader för värmare är ganska låga, men de återkommande kostnaderna är ganska höga.

dessa värmare är säkra och har hög effektivitet. De är också mycket låga på underhåll. Men de tar ganska lång tid för uppvärmning av huset och kommer med höga månatliga utgifter.

kostnad för kolugn

kolugnar finns i ett brett spektrum från $3,000 – $10,000. Deras funktion är ungefär som pellet eller träspis. Kol bränns i den centrala kammaren och luften som omger utrymmet blir uppvärmd. Det finns fläktar som blåser den varma luften genom kanalverk.

om du vill installera en pelletskamin måste du betala $1,000 – $3,000.

installera träkaminer kommer på $900 – $3,500. Dessa behöver ständig rengöring och inte ansluta till kanalerna mycket lätt. Pannan måste också matas med ett intervall på 12 timmar.

Sol, geotermisk och andra gröna alternativ

geotermisk, solpaneler och andra miljövänliga värmesystem kommer i intervallet $2,000-$30,000. De initiala kostnaderna för att installera dessa värmesystem är ganska höga jämfört med kostnaderna för andra värmesystem. Men på lång sikt visar sig dessa system vara mycket kostnadseffektiva.

kostnader för värmesystem per storlek

i ett genomsnittligt hem behövs cirka 100 000 BTU uppvärmning. Kostnaden för detta kommer till cirka $3,000 – $4,500. AFUE-värdena bör betraktas på allvar eftersom det bestämmer ugns faktiska värmekapacitet.

Ugnsstorlek som behövs i hem vanligtvis

ett allmänt hem kräver vanligtvis 30-50 BTU per kvadratmeter. Beräkning av kvadratmeter i hemmet behövs för att räkna den genomsnittliga värmekapacitet som hemmet behöver. Klimatzonen där huset ligger är också en viktig faktor som ska beaktas för att välja ugnsstorlek.

populära märken som handlar i värmeenheter och deras genomsnittliga kostar

 • Carrier – $1,600
 • Amana – $2,350
 • Trane – $1,600
 • amerikansk Standard – $1,600
 • Rheem– $1,200

alla dessa märken erbjuder 10-20 års garanti på sina produkter.

kostnadsfaktorer för installation av forcerad Luftugn

det kan finnas några extra kostnader när du installerar ett nytt system eller när du byter bränsletyper för ugnen eller när du flyttar ugnen.

 • reparationskostnader för gips– $250 – $800
 • gasledning kostnader– $300 – $800
 • elektrisk krets kostnader– $500 – $2,000
 • avgifter och tillstånd– $350 – $1,800
 • inramning kostnader– $1,000 – $2,800

hem Storlek, klimatzon och BTU ugn kostnadsfaktorer

Ugnsstorlek (BTU) Standard Ugnskostnad med Installation*
40,000 – 60,000 $2,000 – $4,500
75,000 – 100,000 $2,500 – $5,900
120,000 – 140,000 $4,000 – $8,000

när en tekniker besöker ditt hem / kontor för att installera ett HVAC-eller värmesystem, kommer han att utföra specifika belastningsberäkningar för att ta reda på vad BTU kommer att vara. BTU betecknar en brittisk termisk enhet och den anger mängden energi som behövs för att värma ett pund vatten med en grad Fahrenheit mer. De faktorer som påverkar belastningsberäkningarna är:

AFUE – betyg-årlig bränsleutnyttjande effektivitet, kallad AFUE på 90 betecknar 90 procent effektivitet. Så en 100 000 BTU-ugn med 80 AFUE kommer faktiskt att lägga ut 80 000 BTU. Ugnarna säljs vanligtvis med AFUE-klistermärke.

 • Standardeffektivitet är 80-89 AFUE
 • mid-level effektivitet är 90-95 AFUE
 • hög effektivitet är 96+ AFUE

klimatzon – de nya ändringarna i ASHRAE klimatzonskartan hjälper en person att bestämma de exakta uppvärmningsbehoven.

beboelig kvadratmeter-rummets storlek har en direkt inverkan på ugnen storlek, eftersom det är.

Crawl Space vs. Attic Furnace priser

du kan vara lite osäker på att använda en ugn på vinden och krypgrunden. Det måste analyseras noggrant.

Attic-det är bäst att erbjuda kylning till översta våningen och kräver förstärkning av strukturen såväl som isolering.

Crawlspace – det passar för envåningshus. Här kan ductwork enkelt ställas in.

Vanliga frågor

hur mycket kostar det att byta en elektrisk ugn till en gasbaserad?

typiskt, kostnaden för att omvandla en elektrisk ugn till en gasbaserad en svävar mellan $5,000 och $15,000. Några extra avgifter kan dyka upp.

 • Kanalinstallation – $8-$12 för varje linjär fot
 • gaslinjeinstallation-$15-$25 för varje linjär fot
 • Returluftstack – $1000 till $5,000

hur mycket kostar det för ugnsflyttning i ett hus?

flytta en ugn inne i hemmet kommer att kosta dig mellan $1000 och $20.000, ungefär. Om flyttavståndet inte är mycket kommer kostnaden att vara på nedre sidan. Det kan innebära några meter extra kanalarbete. Men om det är ett stort hus och du vill att ugnen ska flyttas från källaren till vinden. Det kommer sannolikt att bli en kostsam affär. Det kommer att innebära kanalinstallation, elektrisk kretsinstallation,gips etc.

hur mycket kostar det att byta en värmepump till en gasugn?

för att göra en värmepump i en gasugn måste den gamla pumpen tas bort. En ny ugn måste ställas in. Kostnaden kan vara mellan $1000 och $5500. Det nya systemet kan användas med befintliga kanaler. Det skulle dock vara bättre att få det kontrollerat bra av en närliggande kanalrengöringstjänst.

hur mycket behövs för att ersätta en panna med en ugn?

byte av en panna med hjälp av en ugn kan kosta dig någonstans mellan $2,000 och $6,000. Om du bara tar bort det gamla systemet kan du behöva betala $1000. Tillgängligheten, komplexiteten och storleken på din befintliga installation kommer att påverka det slutliga priset.

Vad är ca kostnaden för att omvandla medium från olja till elektrisk värme?

ca-kostnaden för att konvertera till el från oljebaserad uppvärmning är $2000-$5000. Du kan behöva spendera $4000 på detta.

hur länge kan en gasugn vanligtvis pågå?

den genomsnittliga livslängden för en typisk och välskött ugn kan vara 20-25 år. Om din ugn är mindre än 15 år gammal och du underhåller den väl kan du kontakta företaget för att göra små reparationer innan du söker en ersättare.

När ska jag helst byta ut min ugn?

i genomsnitt är det lämpligt att byta ut en ugn efter 20 års användning. Att ersätta ugnen för energieffektivitet är dock orsaken till vissa ägare. Om du är bland dem, leta efter isolering och utför en hem energirevision.

Vad är den mest lämpliga gasugnen för mitt hem?

apt-gasugnen för hemmabruk kommer att vara en centraliserad installation med en fläkt. Det är dock svårt att nollställa på storlek, plats utan att betala ett besök på webbplatsen. Kontakta en HVAC-tjänsteleverantör i regionen för att få en uppskattning.

Vad är skillnaden mellan en olja, gas och elektrisk ugn?

du kanske inte är väl insatt i dessa ämnen. Den största skillnaden mellan dessa ugnar är emellertid i vilken typ av bränsle eller kraftkälla som används. Inte alla dessa ugnar kan värma upp rummen lika snabbt.

elbaserade modeller tar längre tid att generera värme. Om det är solpaneldrivet kan effekten variera. Gas-och oljebaserade ugnar erbjuder snabbare uppvärmning, men dessa är inte mycket miljövänliga.

vad är skillnaden mellan en panna, ugn och värmepump?

i en pannbaserad modell används gas eller el för att värma upp vatten. Vattnet cirkulerar sedan hela installationen, medan radiatorer i rummen. Ugnar har vanligtvis centrala platser för att driva varm luft i hela hemmet.

värmepumparna är beroende av en köldmediumlösning för att flytta värme från vatten eller luft till rummen. De Ductless mini-split värmepumpar kan kosta dig ca $1,300 till $8,000. De används ofta i hushållen. Geotermiska baserade enheter är faktiskt mycket effektivare.

Vad är ca kostnaden för luftkonditionering och ugn ersättning?

den genomsnittliga combo luftkonditionering och värmare enhet ersättning kommer att kosta dig mellan $3,000 och $8,000.

hur mycket kostar en högeffektiv ugnsenhet?

de bästa högeffektiva ugnarna kan kosta dig mellan $2,000 och $3,000. För installation, var redo att betala ytterligare $500 till $2000.

när du vill installera eller byta ut en ugn, kontakta centralvärme och luftkonditionering på (404) 261-2280 och få arbetet gjort av proffs.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.