bentransplantat

för att få ett tandimplantat måste du ha tillräckligt med ben i käken, annars kommer implantatet inte att kunna smälta korrekt. Tack vare bentransplantat har Tandläkare och ortopedkirurger hittat ett sätt att bygga upp benet i käken för att skapa det stöd som ett tandimplantat behöver för att lyckas. Tandläkare gör sitt bästa för att göra förfarandet enkelt för dig och kommer att försöka ge dig all information du behöver i förväg. Det hjälper dock alltid att fräscha upp vad du behöver veta, vilka försäkringar som täcker och vad det inte gör och vad du kan förvänta dig under förfarandet.

Vad är ett bentransplantat?

ett dentalt bentransplantat är när tandläkaren tar bort en liten bit ben från en annan del av kroppen och använder den som bas för ett tandimplantat. Implantatet i sig behöver robust ben inuti käken för att smälta korrekt för en lyckad operation. Om din käke har tillräckligt robust ben, kanske det inte är nödvändigt att få ett bentransplantat för ditt tandimplantat. Äldre individer är mer benägna att behöva bentransplantat eftersom benet under tänderna kan bli föremål för försämring. Personer med vissa tandköttssjukdomar kan också behöva ett bentransplantat innan de placerar ett implantat. Kort sagt säkerställer bentransplantatet att implantatet är framgångsrikt och patienten upplever minst komplikationer under och efter proceduren.

kostnaden för ett bentransplantat?

bentransplantat varierar i pris beroende på vilken typ av anestetika som används, procedurens längd, eventuella komplikationer som uppstår och mängden ben som behöver ympas. Kostnaden för ett bentransplantat på egen hand kan variera mellan $300 och $800 beroende på vilken typ av ben som används. Du kan använda syntetiskt ben, kadaverben eller ben från din egen kropp. De två mest effektiva bentyperna är ben som kommer från kadaver i en vävnadsbank eller benet som tas från din egen kropp. Om mer benmassa behövs för att ge en tillräcklig bas för tandimplantatet kommer priset att stiga.

i de flesta fall kommer patienten att läggas in på sjukhus för proceduren, läggas under anestetika och behöver hjälp av en ortopedisk kirurg. Dessa faktorer ökar den totala kostnaden för räkningen men säkerställer också att förfarandet sker utan komplikationer. När alla kostnader ingår kommer den totala fakturan vanligtvis att vara mellan $2,000 och $3,500. Ibland krävs tandröntgenstrålar också, vilket kan lägga till $300 till $1000 på den totala fakturan.

försäkringsleverantörer täcker ofta inte kostnaden för ett tandimplantat. De flesta försäkringsbolag kommer dock att täcka kostnaden för ett bentransplantat om ympningen anses medicinskt nödvändig. Majoriteten av tandförsäkringar kommer också att helt täcka kostnaden för ett bentransplantat om benförlusten i käken orsakades av sjukdom eller skada och inte är direkt relaterad till tandproblem. Vissa försäkringsleverantörer kommer att täcka kostnaderna för eventuella anestetika och kostnaden för en sjukhusvistelse. Detta kan släppa din faktura flera tusen dollar och göra den totala kostnaden betydligt billigare. Du kommer att vilja kolla med din leverantör i förväg för att veta vad som omfattas och vad som inte är.

Vad ska du förvänta dig efter proceduren?

efter proceduren bör du förvänta dig svullnad i käken och blåmärken runt de nedre kinderna och käftlinjen. Svullnad och blåmärken är extremt vanliga efter proceduren eftersom området blir ömt och känsligt. Du bör också förvänta dig minimal blödning i området, och smärta och obehag också. Om något av symtomen blir för allvarliga eller åtföljs av feber, ska du omedelbart kontakta din läkare eller tandläkare. All smärta eller obehag efter ingreppet är normalt och du bör ge din kropp den tid den behöver för att läka och få tillbaka sin styrka.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.