Kommer Jag Att Gå I Fängelse För En Gemensam Misshandel Första Brott?

common assault första brottet

Common assault är den minst allvarliga av de överfall avgifter. Det regleras av S39 i Criminal Justice Act 1988.

om du kommer att gå i fängelse för en gemensam misshandel första brott beror på ett antal faktorer.

alla brott vid domstolarna har dömande riktlinjer. Domstolen måste följa riktlinjerna om det inte finns goda skäl att inte göra det.

domstolen kommer att titta på brottet och identifiera vad som gör det allvarligare och även vad som gör det mindre allvarligt.

vid vanliga övergrepp är de faktorer som gör det allvarligare omfattningen av eventuella skador, om offret är sårbart och upprepade övergrepp mot samma offer. Domstolen kommer också att se om ett vapen användes (detta kan inkludera en headbutt eller spark med en sko), om brottet var överlagt och om du var en del av en grupp-eller gängattack.

om det finns ett antal av dessa faktorer kan domstolen överväga att skicka dig till fängelse. Den maximala fängelsestraff för vanligt angrepp är 6 månader.

du kan undvika fängelse även om dessa faktorer finns om det finns så kallade förmildrande faktorer. Det här är saker som gör brottet mindre allvarligt och inkluderar provokation, oavsett om du har någon inlärningssvårighet och där du agerade i självförsvar men gick för långt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.