för mycket tvetydighet om teamroller och ansvar på arbetsplatsen kan orsaka mycket förvirring och stubbproduktivitet. Däremot, att veta exakt vad som förväntas av dig, möjliggör mer effektivt och produktivt arbete.

för att dina teammedlemmar ska förstå vad som förväntas av dem är det viktigt att du tar lite tid att definiera roller tydligt. Detta kommer att styra dig i riktning mot teamframgång, teamtillfredsställelse, och du kommer att se dina mål och mål uppnås mycket mer effektivt.

eftersom det är så viktigt att definiera teammedlemsroller har Fellow sammanställt allt som finns att veta om att tydligt ange roller och specifika ansvarsområden för varje teammedlem. Fortsätt rulla om du vill öka ditt lags engagemang och produktivitet!

  • vad är lagroller och ansvarsområden?
  • varför ta tid att klargöra lagroller?
  • fördelar med att definiera lagroller och ansvar
  • 6 Tips för att definiera Lagroller och ansvar

vad är lagroller och ansvar?

teamroller och ansvar hänvisar till de uppgifter som är förknippade med en persons arbetsbeskrivning och därmed deras roll inom organisationen. Eftersom varje teammedlem har flera olika uppgifter och ansvarar för att slutföra ett liknande tema av uppgifter varje dag, är det verkligen viktigt att ansvaret är tydligt definierat.

faktum är att ju tydligare definierade, desto mindre förvirring och desto mer tid som faktiskt kan spenderas för att arbeta mot organisatoriska mål och mål.

ju mer individer förstår vad som krävs av dem, desto mer uppnår de och desto mer motiverade känner de sig för att uppnå dessa mål.

en teamledare eller projektledare måste förstå varje individs roll i företaget så att de kan ställa realistiska förväntningar, sätta lagmål och effektivt delegera ansvar.

varför ta tid att klargöra lagroller?

att ta sig tid att klargöra roller och ansvar kommer bara att skapa en effektivare arbetssynergi, hålla varje teammedlem ansvarig och eliminera förvirring.

när alla förstår vad som förväntas av dem, främjar det mer autonomi och gör det möjligt för människor att använda sin tid mycket mer effektivt utan att behöva stoppa och klargöra vid varje steg.

vad som är bättre är att om du tydligt förstår rollerna och ansvaret för varje medlem i teamet, ger det möjlighet för alla andra teammedlemmar att också förstå vad deras medarbetare arbetar med. På så sätt kan ditt team samarbeta och samlas för att få expertutlåtanden och stöd från sina kollegor.

fördelar med att definiera lagroller och ansvar

den viktigaste fördelen med att definiera lagroller och ansvar är att eliminera förvirring. Detta klargör vad som specifikt förväntas av varje teammedlem och håller dem ansvariga för sitt ansvar.

om alla tydligt förstår vad de ska arbeta för, kommer deras tid att utnyttjas mycket mer effektivt och i sin tur gör ditt team mer produktivt.

resultatet? Team framgång.

som vi sa tidigare är det viktigt att dina teammedlemmar vet vad deras kollegor arbetar med så att de kan låna ut en hand eller be om stöd med sitt eget ansvar.

att förstå sina egna och sina kollegors ansvar eliminerar helt alla möjligheter till mikrohantering, eftersom du har gett dem all information som de behöver för att kunna arbeta både självständigt eller tillsammans.

6 Tips för att definiera Lagroller och ansvar

nu när vi har tittat på vilka lagroller och ansvarsområden som är, varför det är värdefullt att ta sig tid att klargöra dem och diskuterade fördelarna, kommer vi att ge dig några tips för att specifikt definiera roller och ansvar på arbetsplatsen.

  • förstå ditt lags styrkor
  • Bestäm vad som behöver göras
  • Möt för att diskutera prioriteringar löpande
  • ge människor ägande över specifika områden
  • fråga anställda om deras långsiktiga mål
  • anpassa roller och ansvar med sina mål

1 Förstå ditt teams styrkor

först och främst behöver du verkligen förstå de unika och individuella styrkorna hos dina teammedlemmar. Alice Ko, chef för marknadskommunikation på Procurify och en bidragsgivare till Fellows ManagerChats talar om vikten av att individualisera din ledningsstrategi för att motivera dina anställda:

”ett” one-size-fits-all ” – system för att motivera människor fungerar inte b / c människor är unika. Människor har olika motiv. Lär dem. Chefer, vänligen individualisera ditt tillvägagångssätt! … Verkligt exempel på mitt team: en person motiveras av stretchmål & för att uppnå omöjliga saker. En annan person motiveras av att samarbeta med kollegor som de känner sig trygga med. Investera i att lära människors styrkor och värderingar och du blir guld.”

2 Bestäm vad som behöver göras

för att tilldela ansvar till dina teammedlemmar måste du ha en klar uppfattning om vad som faktiskt behöver göras och prioritera uppgifter på ett sätt som mest effektivt kommer att uppnå affärsmål och mål. I samma paneldiskussion lyfte Cassy Aite (VD för Hoppier) fram hur central prioriteringsförmågan är:

”jag tittar på min kalender varje söndag och prioriterar obevekligt innan veckan börjar. Kommer det att få mig närmare mina mål? Ja? Bra, låt oss göra det! Nej? Avbryt det eller gör det inte!”

Tänk på att skapa en åtgärdslogg (eller delad ström i Fellow) där du kan tilldela specifika individer till specifika uppgifter, med ett angivet förfallodatum. På så sätt håller det dig och hela ditt team organiserat och hålls ansvarigt och arbetar med tydliga tidslinjer.

strömmar är digitala anteckningsblock som du kan använda på egen hand eller med ditt team för att fånga upp ideer, mål och allt annat du drömmer om.

3 Möt och diskutera prioriteringar löpande

det är alltid bra att prata om lagets större att göra-lista så att du kan samarbeta och komma överens om vad som behöver göras först.

överväg att avsätta lite tid varje vecka för att diskutera prioriteringar med din grupp. Ett veckomöte är verkligen effektivt för planering och reflektion.

Connor Skelly, marknadschef på Brightfield Group talar om vikten av att hålla sig organiserad och vad som händer när prioriteringar inte är inställda:

”det ledde till en hel del utbrändhet, missade deadlines, och goda tankar bleknar i etern.”

låter det som en mardröm för dig också? Se till att vara så tydlig som möjligt när du ställer in tidsfrister i en samarbetsinställning.

4 ge människor ägande över specifika områden

att ge dina teammedlemmar fullständigt ägande över specifika uppgifter kommer att visa dem att du har allt förtroende för dem för att få saker gjorda. Detta kommer att motivera och uppmuntra dina anställda att ta initiativ och växa i sina roller. Jack Appleby, Sr. Kreativ strateg på Twitch talar om fördelarna med att få dina anställda att äga vissa ansvarsområden:

”jag är en stor tro på att se till att alla känner att de har ägande någonstans. Att bidra är bra, men låt människor ha ett område de kan fatta beslut i. Om du sätter upp mål tidigt kan du rama in ärlig feedback inom dessa mål-så är det du säger alltid i linje med att få teammedlemmen det bästa skottet på var de vill gå.”

5 Fråga anställda om deras långsiktiga mål

lär dig mer om dina anställdas långsiktiga mål. Det är här du verkligen kan skapa en koppling mellan organisatoriska och personliga mål för dina teammedlemmar. Det finns ingen bättre synergi än att hitta ett sätt att uppnå affärsmål samtidigt som man stöder individer för att nå sina mål. Hiten Shah ,medgrundare & VD för FYI talar om vikten av att sätta mål med dina anställda:

”som chef är mitt kärnjobb att hjälpa till att identifiera och lösa eventuella blockerare som folk som jag arbetar med har. Jag anser mig vara en coach för dem som gör det möjligt för mig att anpassa mitt tillvägagångssätt baserat på varje enskild person och deras ansvar i företaget. En användbar metod för att hjälpa en direkt rapport med karriärutveckling är att hjälpa dem att sätta korta, mitten och långsiktiga mål. Genom att uttryckligen definiera dessa mål blir karriärprogression mätbar och kan övervakas med regelbunden kadens under 1: 1s.”

när du ansluter affärs-och personliga utvecklingsmål visar du dina anställda att du bryr dig om deras intressen och kommer att stödja dem för att uppnå sina mål.

6 anpassa roller och ansvarsområden till deras mål

när du har en god förståelse för din teammedlems mål, tänk på hur du kan tilldela specifika ansvarsområden till dem som hjälper dem att uppnå dessa mål. Senior Social Media Manager på Databricks, Syed Ali, talar om vikten av att visa att du bryr dig om dina teammedlemmars professionella utveckling:

”människor förbiser ofta de mjuka färdigheter som behövs för att vara chef. Några av mina favorit Chefer är de som brydde sig om mig som person, men hade också ett egenintresse i min karriär. Min minst favorit Chefer var de där det var ”transaktions”.

avslutande tankar

om du är tillräckligt organiserad för att tilldela specifika roller och ansvar till var och en av dina teammedlemmar, kommer du att upptäcka att du som ett team blir effektivare, mer produktiv och mer samarbetsvillig för att träffa dina mål och mål.

börja med att förstå ditt lags styrkor, bestämma vad som behöver göras och träffas regelbundet för att diskutera de prioriteringar du har ställt in. Ge anställda ägande över specifika ansvarsområden och ta dig tid att verkligen förstå din teammedlems långsiktiga mål.

när du gör det kan du anpassa roller och ansvar med sina mål för den ultimata win-win-affärssituationen som gör att du och dina teammedlemmar arbetar mot storhet.
som alltid, tack för att stoppa av kolleger blogg! Det är alltid ett nöje. Om du hittade den här artikeln till hjälp, var noga med att skicka den till en vän eller en kollega. Tills nästa gång!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.